Windows XP - Ukrywanie dysków w Mój komputer. Poradnik

Jeśli chcemy ukryć wybrane dyski twarde w Mój Komputer - możemy to zrobić z pomocą niewielkich modyfikacji rejestru.

1. Uwaga! Poczynione zmiany będą miały wpływ na nasz system operacyjny, dalsze kroki dokonujemy ich na własną odpowiedzialność!

2. Klikamy Start, a następnie Uruchom...

Ukrywanie dysków

3. W okienku, które się pojawi wpisujemy regedit.

Ukrywanie dysków

4. Otworzy się Edytor rejestru.

Ukrywanie dysków

5. Tu odnajdujemy następujący klucz:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Ukrywanie dysków

6. Teraz klikamy prawym przyciskiem myszy po prawej stronie i wybieramy Nowy, a nastepnie Wartość DWORD.

Ukrywanie dysków

7. Nowo utworzoną wartość nazywamy NoDrives. Teraz musimy wybrać tylko odpowiednią cyferkę, aby ukryć wybrany dysk. Cyferki zmieniamy klikając dwa razy lewym przyciskiem myszy na NoDrives i wpisując żądaną w Dane wartości.

Ukrywanie dysków

8. Dla kolejnych liter dysków wygląda to następująco:

1 - ukrywa A

2 - ukrywa B

4 - ukrywa C

8 - ukrywa D

16 - ukrywa E

32 - ukrywa F

Każdy kolejny dysk to po prostu liczba od A pomnożona przez dwa. Jak widać aby ukryć C musimy wpisać 4, z kolei ukrywanie D wymaga wpisania 8.

9. A jak ukryć dwa dyski? Wystarczy dodać ich cyfry, czyli ukrywanie D i E wymaga wpisania 24.

10. W naszym przykładzie ukryjemy A, czyli Stacja dyskietek 3,5.

Ukrywanie dysków

11. Klikamy zatem dwa razy lewym przyciskiem myszy na stworzoną wcześniej w Edytorze rejestru wartość NoDrives i wpisujemy w Dane wartości 1.

Ukrywanie dysków

12. Teraz zamykamy Edytor rejestru i dokonujemy restartu komputera. Po tej operacji w Mój komputer nie zobaczymy (A:) Stacja dyskietek 3,5.