Gmail - historia logowania. Poradnik

Osoby korzystające z Gmaila mają dostęp do historii logowania, czyli informacji ostatniej aktywność konta. To pozwala m.in. sprawdzić, czy ktoś niepowołany nie korzysta z naszego konta. Oto jak przejrzeć historię logowania.

1. Przechodzimy do Gmail.

Gmail

2. Teraz zjeżdżamy na sam dół strony, gdzie zobaczymy informację tego typu.

Gmail

3. Jest tu podana Ostatnia aktywność konta - w tym wypadku miała miejsce 5 minut temu - co pozwala określić kiedy zostało przeprowadzone logowanie. Jeśli np. nie logowaliśmy się przez ostatni tydzień, a ostatnia aktywność wskazuje, że dostęp do konta miał miejsce chociażby 1 dzień temu - oznacza to, że najprawdopodobniej z naszego konta korzysta ktoś niepowołany.

4. Kliknijmy teraz Szczegóły, który to link znajduje się tuż pod Ostatnią aktywnością konta.

Gmail

5. Otworzy się okno tego typu.

Gmail

6. Kliknijmy Wyloguj się ze wszystkich innych sesji, jeśli taka opcja będzie dostępna.

Gmail

7. Teraz dostaniemy taką informację:

Gmail

8. Poniżej znajdują się inne ważne dane - jest to adres IP wraz z lokalizacją. Ponadto widzimy tu też typ dostępu oraz datę / godzinę. Jeśli na stałe mieszkamy w Polsce lub też wiemy, że w ostatnich dniach nie korzystaliśmy z naszego konta za granicą, a zobaczymy informacje o innym kraju, który się logował - najprawdopodobniej ktoś niepowołany dostał się do na nasze konto. Podobnie - możemy to sprawdzić po adresie IP.

Gmail

9. Nasz adres IP jest podany na dole strony:

Gmail

10. Istoną i przydatną funkcją jest Alert, który będzie powiadamiał nas, w przypadku wykrycia jakiś nieprawidłowości w logowaniu.

11. Kliknijmy zatem Zmień przy Ustawienia alertu.

Gmail

12. Tu najbezpieczniej jest wybrać Pokaż alert po wykryciu nietypowych działań.

Gmail

Więcej o: