Kolejno otwierane foldery wyświetlane w jednym oknie

Aby utrzymać porządek na dysku swojego komputera, poszczególne pliki lub ich grupy umieszczasz w folderach i dalej w ich podfolderach. Przy dużej liczbie zagnieżdżonych podfolderów pojawia się pewna niedogodność w ich przeglądaniu, o ile nie korzystasz z Eksploratora Windows. Kolejno otwierane podfoldery są wyświetlane w oddzielnych oknach co pogarsza komfort pracy, a ponadto konieczne jest ręczne zamykanie niepotrzebnych okien. Okazuje się, że bardzo szybko można to zmienić.
W tym celu: 1. Otwórz dowolny folder i z menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje folderów. 2. W wyświetlonym oknie przejdź do zakładki Ogólne. 3. W sekcji Przeglądanie folderów zaznacz opcję Otwórz foldery w tym samym oknie. 4. Zatwierdź ustawienia, klikając OK.

  Rys. Dostosowanie ustawień folderów