Panele w OpenOffice

Edytowanie i przeglądanie więcej niż paru dokumentów OpenOffice związane jest najczęściej z włączeniem i przełączaniem się pomiędzy wieloma oknami. Jest to najczęściej uciążliwe, zwłaszcza jeżeli uruchomisz na dodatek również i inne aplikacje. Problem możesz rozwiązać, uruchamiając poszczególne dokumenty, podobnie jak w przeglądarkach internetowych, w osobnych panelach, zwanych również kartami. OpenOffice nie oferuje jednak takiej możliwości bezpośrednio.
W związku z powyższym musisz odnaleźć i zainstalować odpowiedni dodatek: http://wiki.services.openoffice.org. Dodatek został stworzony z rozszerzeniem *.oxt, w związku z czym jest automatycznie otwierany przez Menedżera Pakietów, również bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Nie musisz więc tracić cennego miejsca na twardym dysku. Karty/Panele uruchamiają się bezpośrednio po zainstalowaniu i ewentualnym ponownym uruchomieniu systemu. Poprawne zainstalowanie dodatku poznamy po tym, że zamiast tytułu w górnym pasku programu będzie wpis my window0. Każda następna karta będzie miała kolejne numery. Same karty zobaczyć zaś można na dole ekranu. Rys. OpenOffice jak przeglądarka? Spójrz na dolną część rysunku W odróżnieniu od przeglądarek internetowych nie możesz dodawać nowych kart, klikając dwukrotnie myszką na ich panelu, chociażby dlatego, że program nie wie, którą uruchomić. Karty służą jedynie do przełączania pomiędzy różnymi dokumentami. Nie ma przy tym znaczenia, z którego komponentu pochodzą. Zarówno pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, jak i pozostałe mogą być otwarte w panelach tego samego okna. Zastosowanie paneli ma jedną wadę. Zauważalny jest spadek wydajności pracy programu, już z zaledwie jednym otwartym panelem. Gdy będziesz miał włączonych już kilka paneli, wówczas nie będzie Ci to przeszkadzać. W przypadku jednego już - tak. W zasadzie program działa prawie z taką samą prędkością przy jednym, jak również wielu panelach. Dlatego jeżeli nie planujesz pracy z wieloma panelami naraz, lepiej będzie, jeśli zdezaktywujesz to rozszerzenie (patrz opcje Narzędzia/Menedżer pakietów). Przemysław Żarnecki