Modyfikowanie tabeli w OpenOffice Writer - Opcje komórki

Podczas pracy z tabelą bardzo często pojawia się konieczność modyfikacji jej zawartości. Może oznaczać to wprowadzenie dodatkowych wierszy czy kolumn, jednakże tylko w części tabeli. Do tego niezbędna jest umiejętność dzielenia pojedynczych komórek tabeli. Z kolei w innych przypadkach okazuje się, że wiersze/kolumny w części tabeli są zbędne, przez co można scalić kilka komórek.
Podziału komórek dokonasz za pomocą opcji Podziel komórki. Znajdziesz ją w górnym menu Tabela bądź w menu kontekstowym (uruchamianym po kliknięciu prawym przyciskiem myszki - Komórka/Podziel). Podzielić możesz jedną lub wiele komórek naraz, choć nie zawsze. Jeżeli zaznaczysz kilka i postąpisz wg opisanej instrukcji, wówczas każda z nich zostanie podzielona dokładnie tak samo. Po wybraniu opcji Podziel, otworzy Ci się odpowiednie okno dialogowe. Komórki możesz podzielić pionowo bądź poziomo. W pierwszym przypadku masz jeszcze możliwość zaznaczenia opcji W równych proporcjach, dzięki czemu komórki podzielą się zgodnie z tytułem. Ustalasz, na ile części chcesz podzielić komórkę i klikasz OK. W przypadku podziału poziomego możesz dzielić tylko jedną komórkę naraz. W przypadku pionowego może to być o wiele większa liczba.  Rys. Dzielenie komórki w praktyce Scalanie wykonasz również w bardzo prosty sposób. Musisz jednak najpierw zaznaczyć przynajmniej dwie komórki. Z technicznego punktu widzenia nie ma różnicy pomiędzy scalaniem w pionie a poziomie, jak również liczbą komórek. Nie możesz jednocześnie scalić komórek w pionie i w poziomie. Albo jedno, albo drugie, albo jedno po drugim. Komórki możesz scalić, klikając Tabela/Scal komórki lub z menu kontekstowego Komórka/Scal. Z komórką związane są również inne opcje. W menu kontekstowym możesz dokonać ustawienia tekstu w poziomie. Ustalasz, czy ma być on na samej górze, pośrodku, czy na dole. Ponadto możesz skorzystać z ochrony komórki. Po kliknięciu na opcję chroń nie można edytować danych znajdujących się w komórce. Do komórki odnoszą się również pośrednio opcje zgrupowane w Wiersz i Kolumna, niemniej korzystanie z nich niesie za sobą konsekwencje dla całej kolumny bądź wiersza, nie zaś pojedynczych komórek. Przemysław Żarnecki