Koperta w OpenOffice Writer

W tym celu wystarczy ustawić odpowiedni rodzaj papieru i wpisać odbiorcę oraz ewentualnie nadawcę. Jeżeli jednak masz do wysłania 10, 15, 20 kopert z różnymi adresami, to czekałaby Cię już dłuższa praca. Pomyśl, że tych kopert może być 100.


Rys. Kreator korespondencji seryjnej, wykorzystywany przy tworzeniu kopert

Dane adresata możesz oczywiście po prostu wpisać, jednak to również jednorazowa sprawa, ponadto nie byłoby sensu korzystać z osobnego narzędzia. Po prawej stronie wybierasz bazę danych (spośród zarejestrowanych w programie), tabelę w jej obrębie. W zakładce Format możesz ustalić wielkość koperty oraz jej najważniejszych pól (także ich położenie). W kolejnej masz podstawowe opcje związane z wydrukiem. Na dole zaś, niezależnie od zakładki, znajdują się opcje wstawiające kopertę do nowego dokumentu, bieżącego, bądź modyfikujące wcześniej utworzoną kopertę.

Po utworzeniu koperty powinieneś utworzyć korespondencję seryjną. Składa się na to kilka kroków. Generalnie możesz utworzyć korespondencję seryjną dla listu bądź e-maila. Interesuje Cię pierwsza opcja. W adresach wybierasz tę samą listę adresową co wcześniej. Nie zaznaczasz bloku adresowego! Utworzyłeś go już wcześniej. W następnej kolejności dodajesz, bądź nie, zwroty grzecznościowe. Krok kolejny to wybór liczby odbiorców. Każdy ma w bazie danych swój numer. Jeden, dwa i trzy. Domyślnie zaznaczeni są wszyscy z danej bazy, możesz jednak wyłączyć poszczególne osoby. Wreszcie możesz spersonalizować, czyli dodać, indywidualne ustawienia dla każdego odbiorcy. Ostatnią opcją jest zapis. Możesz zapisać wszystko w jednym pliku, jak również każdego odbiorcę osobno. Wybór należy do Ciebie.

Przemysław Żarnecki