Autoformatowanie tabeli w OpenOffice Writer

Zaprezentowanie wyników pracy w tabeli często wiąże się z jej graficznym uzupełnieniem. Możesz ustawiać wszystkie szczegóły ręcznie bądź wykorzystać w tym celu narzędzie zwane autoformatowaniem tabeli. Podobna opcja cieszy się sporą popularnością w konkurencyjnym pakiecie biurowym.


Rys. Okno dialogowe autoformatowania w OpenOffice