Konfiguracja przypisów dolnych w OpenOffice Writer

W trakcie tworzenia przypisów pojawia się zazwyczaj problem, w ramach jakiej metodologii mają być tworzone. Edytor tekstowy daje na tyle duże możliwości, że tworzone "automatycznie" przypisy można w zasadzie dowolnie później modyfikować. W przypadku przypisów dolnych nie ma najmniejszego problemu ze zmianą numeracji, przypisaniem jej do określonych części czy nawet stron publikacji.
Jeżeli chcesz, aby edytor automatycznie rozpoznawał takie części tekstu, jak rozdziały, musisz stosować w tekście style tekstu, a dokładniej odpowiednie nagłówki. Jest to przydatne i w nawigacji, i w przypisach. Przypisy dolne wstawiasz, klikając Wstaw/Przypis. Wybierasz dolne. W tym przypadku numeracja domyślnie zaczyna się od "1". Naciskasz OK, wpisujesz treść i po przypisie. Konfiguracja przypisów znajduje się w Narzędzia/Przypisy. Znajdziesz tam ustawienia zarówno dolnych, jak i końcowych przypisów. Możesz zmienić sposób numeracji, jak również określić, czy będą liczone na stronę, na rozdział bądź ewentualnie na cały dokument.   Rys. 1. Okno konfiguracji przypisów Jeżeli chcesz, aby na każdej stronie tekstu przypisy były numerowane od początku, wówczas zaznaczasz pierwszą opcję. W sytuacji kiedy przypisy powinny mieć osobną numerację dla rozdziałów, wówczas drugą. Treść określonego rozdziału znajduje się pomiędzy nagłówkami pierwszego stopnia. Określony rozdział identyfikuje poprzedzający go nagłówek. Nagłówki niższego stopnia (treść pomiędzy nimi można nazwać podrozdziałami) nie przerywają ciągłości numeracji w danym rozdziale. Ostatnia opcja jest domyślna i oznacza, że numeracja przypisów będzie ciągła dla całego dokumentu. W długich pracach może to być wada. W konfiguracji znajdziesz również liczne opcje dodatkowe. Możesz zmienić styl przypisów, niekoniecznie muszą być takie małe i znajdować się u dołu strony. Wszystko zależy albo od Twojej inwencji, albo od stawianych Ci wymagań. Przemysław Żarnecki