Wyróżnianie elementów arkusza kalkulacyjnego

Program Calc został wyposażony w interesujące narzędzie, dzięki któremu możesz przypisać kolory różnym elementom arkusza kalkulacyjnego. Funkcja ta ma na celu usprawnienie pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Wyróżnienie kolorami pozwala łatwiej orientować się i rozróżniać poszczególne elementy arkusza, jak również pomaga wyłapywać i poprawiać błędy. Aby zapoznać się z mechanizmem działania wyróżniania wartości w programie Calc przyjrzyj się poniższym wskazówkom:


Rysunek 1. Zakładka Widok, w której zaznaczasz pole wyboru Wyróżnianie wartości