Wyłączanie komunikatów wyświetlanych podczas uruchamiania Windows

Gdy w komputerze występuje jakiś problem, np. z urządzeniem lub usługą systemową, wtedy podczas uruchamiania Windows wyświetla w oknach dialogowych stosowne ostrzeżenia o tych zdarzeniach. Jednak czasami sam problem nie jest dla Ciebie uciążliwy lub nie wiesz jak go rozwiązać, natomiast wyświetlane komunikaty uprzykrzają życie. Wtedy najlepiej je wyłączyć.
Wystarczy drobna zmiana w rejestrze i komunikaty przestaną się pojawiać:
  1. Przejdź do Start/Uruchom i wpisz polecenie REGEDIT.
  2. W edytorze rejestru odszukaj klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows.


Rys. Uciążliwe komunikaty wyświetlane podczas każdego uruchomienia można wyłączyć w rejestrze
  1. Utwórz wartość DWORD o nazwie „NoPopUpsOnBoot” i w polu Dane wartości wpisz „1”.
  2. Utwórz drugą wartość DWORD o nazwie „Error Mode” i w polu Dane wartości wpisz „0”.
  3. Uruchom ponownie Windows.
Jeśli masz inne problemy z uruchamianiem Windows, np. proces ten trwa zbyt długo, zachęcamy do lektury porady o przyspieszaniu uruchamiania systemu.