Wyłączanie opcji autologowania w Windows XP

Jeśli Twój system wykorzystuje opcję automatycznego logowania, to nie zawsze masz wpływ na to, kto może z niego korzystać podczas Twojej nieobecności. Pomimo wygody tego rozwiązania niesie ono ze sobą zagrożenia dla bezpieczeństwa komputera oraz Twoich danych. Dlatego polecamy wyłączenie tej opcji i logowanie się do systemu za pomocą nazwy użytkownika i hasła. Jednak nie zawsze wyłączenie automatycznego logowania jest proste.
Jeśli wcześniej skonfigurowałeś opcję automatycznego logowania i chcesz ją wyłączyć możesz spróbować jednej z poniższych metod.   Metoda 1
Domyślnie mechanizm zaimplementowany w bibliotece Gina.dll sprawdza stan naciśnięcia klawisza SHIFT, gdy włączona jest opcja autologowania. Jeżeli klawisz SHIFT zostanie przytrzymany podczas procesu uruchamiania systemu, Gina.dll zignoruje wartość parametru AutoAdminLogon i poprosi użytkownika o wprowadzenie danych dostępowych. Jest to oczywiście tylko tymczasowe rozwiązanie.
  Metoda 2
  1. Naciśnij Start, a następnie Uruchom.
  2. W polu komend wpisz control userpasswords2 i naciśnij OK.
  3. W oknie dialogowym, które pojawi się na ekranie upewnij się, że zaznaczone jest pole: Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.
  4. Naciśnij OK.

  Rys. Sprawdzanie hasła podczas logowania zapewnia większy poziom bezpieczeństwa   Metoda 3
  1. Naciśnij Start, a następnie Uruchom.
  2. W polu komend wpisz rundll32 netplwiz.dll,ClearAutoLogon.

Jeśli masz inne problemy z logowaniem do Windows, np. zapomniałeś hasła, zajrzyj do porady o resetowaniu zapomnianych haseł.