Wyłączenie usługi automatycznej aktualizacji

W systemie Windows domyślnie uaktywniana jest usługa automatycznych aktualizacji, jednak pobieranie kolejnych uaktualnień bez akceptacji użytkownika nie zawsze jest pożądane. Jeśli ponadto irytuje Cię ciągłe wyświetlanie komunikatu o nowych aktualizacjach do pobrania, możesz bardzo szybko wyłączyć tę usługę.
W tym celu:
  1. Z menu Start  wybierz polecenie Uruchom.
  2. Wpisz services.msc i kliknij OK.
  3. W oknie dialogowym Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Aktualizacje automatyczne.
  4. Z wyświetlonego menu podręcznego wybierz polecenie Zatrzymaj i zamknij okno dialogowe.Rys. Wyłączanie usługi automatycznych aktualizacji

W Windows XP można wyłączyć jeszcze kilkanaście innych usług, które wymieniamy w poradzie Przyspieszanie systemu  poprzez wyłączanie zbędnych usług.