Testowanie płyt CD/DVD

Z wykorzystaniem Nero CD-DVD Speed możesz sprawdzić nie tylko szybkość przekazu danych i prędkość odczytu informacji, ale również obciążenie procesora, cyfrową jakość plików audio zgrywanych z płyty i wyniki testów w formacie CSV lub HTML.
Nero CD-DVD Speed pomaga również przy ustalaniu maksymalnej pojemności płyty (nie mylić z nominalną pojemnością podawaną przez producenta). Aby wykonać test:
  1. Włóż czystą płytę do napędu i uruchom Nero CD-DVD Speed.
  2. W menu kliknij na Dodatki i wybierz Test przepalania.
  3. Kliknij na Początek, aby zainicjować test. Na końcu otrzymasz wartość w minutach i sekundach (np. 2:44)
  4. Następnie w Nero Burning ROM kliknij na Plik, Opcje i wybierz kartę Ustawienia zaawansowane.
  5. Uruchom opcję Włącz przepalanie CD w trybie Disc-At-Once.
  6. Kliknij na kwadracik obok Względna maksymalna wielkość wydłużenia. Tu wprowadź wartość uzyskaną w teście.
  7. Dodatkowo włącz opcję Włącz tworzenie krótkiego obszaru Lead-Out.


Rys. Nero CD-DVD Speed mierzy szybkość odczytu danych oraz wykrywa ewentualne uszkodzenia

Dzięki temu narzędziu można łatwo rozpoznać defekty w napędzie CD/DVD. Przeprowadź test przy pomocy kilku różnych płyt CD/DVD. Jeżeli napęd jest w porządku, program pokaże jednostajnie wzrastającą linię. Oznacza ona wzrost szybkości odczytu aż do krawędzi płyty. Jeśli linia załamuje się zawsze w tym samym miejscu, oznacza to defekt nagrywarki. Najczęściej winny jest temu laser. W takiej sytuacji niestety jedynym rozwiązaniem jest wymiana nagrywarki.

Jeśli masz problemy z nagrywarką zajrzyj do porady "Zbieranie informacji o nagrywarce CD/DVD"