Informacje o kartach sieciowych

AdapterWatch wyświetla wszystkie przydatne informacje o opcjach konfiguracyjnych zainstalowanych w systemie kart sieciowych, takie jak: adres IP, adres MAC, serwery WINS, DHCP, DNS, wartości MTU (Maximum Transmission Unit), a także o liczbie wysłanych i odebranych bajtach, bieżącym transferze oraz wiele innych. Oprócz tego narzędzie wyświetla wiele danych statystycznych o protokołach TCP/IP/UDP/ICMP.
AdapterWatch można uruchamiać w systemach Windows 2000/XP/2003/Vista. W przypadku starszych wersji systemu Windows (98/Me) AdapterWatch może nie wyświetlać wszystkich informacji o dostępnych w systemie kartach sieciowych. Narzędzie nie wymaga instalacji ani żadnych dodatkowych bibliotek DLL, wystarczy pobrać i uruchomić plik awatch.exe. Główne okno aplikacji podzielone jest na kilka zakładek: Network Adapters, TCP/UDP Statistics, IP Statistics, ICMP Statistics oraz General. Oprócz wyświetlania informacji o kartach sieciowych z poziomu aplikacji możesz również odświeżać adresy IP nadawane przez serwer DHCP.


Rys. AdapterWatch wyświetla wszystkie niezbędne informacje o zainstalowanych w systemie kartach sieciowych