Ukrywanie ważnych plików w niewidocznym folderze

W swoim komputerze posiadasz wiele plików z prywatnymi informacjami, do których nie powinni mieć dostępu inni użytkownicy. Zamiast tracić czas na uaktywnianie zabezpieczeń systemowych dla wybranego folderu, wprowadzanie haseł itp., zastosuj nasz sposób i spraw, aby folder z ważnymi danymi był po prostu niewidoczny. Dodatkowo będzie on umieszczony na pulpicie, dzięki czemu swoje pliki będziesz miał zawsze pod ręką.
Aby stworzyć niewidoczny folder:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny pusty obszar arkusza i z menu podręcznego wybierz polecenie Nowy/Folder. Po utworzeniu nowego folderu jego nazwa będzie w trybie Edycji.
  2. Wciśnij lewy Alt i wpis na klawiaturze numerycznej 0160.
  3. Zatwierdź, wciskając Enter.
  4. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości.
  5. Przejdź do zakładki Dostosowywanie i kliknij przycisk Zmień ikonę.
  6. Odszukaj pusty obraz, kliknij OK, a na koniec Zastosuj. Nowo utworzony folder stał się niewidoczny. Możesz przenieść teraz do niego swoje prywatne dane.


Rys. Wybierz pusty obraz jako ikonę


Jeśli masz problemy z zapamiętywaniem ustawień swoich folderów, tutaj dowiesz się, jak sobie z nimi radzić.