Drukowany raport o zainstalowanym sprzęcie i zasobach

Potrzebujesz uzyskać szczegółowe informacje o swoim komputerze, zainstalowanych komponentach i charakterystyce urządzeń? Zapomnij o uruchamianiu kolejnych okien w Panelu sterowania i ręcznym sporządzaniu wykazu lub spisywaniu danych na kartce. Szczegółowy i przejrzysty raport możesz wydrukować kilkoma kliknięciami myszy. Skorzystaj z tej porady!
Aby uzyskać taki raport:
  1. Z menu Start wybierz polecenie System.
  2. W wyświetlonym oknie uaktywnij zakładkę Sprzęt.
  3. Zaznacz ikonę z nazwą Twojego komputera (na samej górze) lub konkretne urządzenie bądź kategorię.
  4. Z menu Akcja wybierz polecenie Drukuj.
  5. W oknie dialogowym, które się pojawi, wskaż, jaki typ raportu Cię interesuje, i uruchom drukowanie.


Rys. 4. Raport o swoim komputerze możesz wydrukować z poziomu Menedżera urządzeń