Zdjęcia panoramiczne utworzone kilkoma kliknięciami myszy

Do utworzenia zdjęcia panoramicznego najczęściej używa się kilku zdjęć cząstkowych połączonych w ciąg. Wydawałoby się, że do takiej operacji należy wykorzystać zaawansowany program do obsługi grafiki. Nic bardziej mylnego. Darmowy program IrfanView posiada narzędzie pozwalające kombinować ze sobą zestawy zdjęć zarówno w pionie, jak i poziomie.
Utworzenie zdjęcia panoramicznego w tym programie jest dziecinnie proste:
  1. Z menu Image wybierz polecenie Create Panorama image.
  2. U góry okna zaznacz, czy zdjęcia mają być łączone poziomo czy pionowo.
  3. Kliknij przycisk Add images, aby dodać kolejne zdjęcia.
  4. Ich kolejność dostosuj za pomocą przycisków Move up oraz Move down.
  5. Jeśli zakończyłeś dodawanie zdjęć cząstkowych, kliknij przycisk Create image.


Rys. 6. Kreator tworzenia zdjęcia panoramicznego


IrfanView możesz pobrać ze strony http://www.irfanview.com.