Aktualne informacje o sprzęcie

Są narzędzia, które po uruchomieniu na bieżąco pokazują informacje o obciążeniu procesora czy ilości wolnej pamięci RAM i to nie tylko w formie liczbowej, ale także jako wykres obrazujący zmiany w czasie. Pozwala to nadzorować pracę urządzeń i wykrywać nieprawidłowości czy oceniać wpływ podkręcania na ich działanie.
Jednym z takich narzędzi jest Monitor to Tray ( http://www.darmon.homeip.net/software/monitor_to_tray/eng/index.html). Po uruchomieniu programu ukaże się okienko, w którym należy wybrać informację, które będą wyświetlane w zasobniku systemowym:
  1. Wybierz Użyj liczników komputera lokalnego, a z Obiektu wydajności na przykład Pamięć.
  2. Zaznacz Wybierz liczniki z listy i żądany rodzaj informacji (przykładowo: Dostępna pamięć (MB)).
  3. Kliknij Dodaj i Zamknij. W zasobniku systemowym powinien już być wyświetlany wybrany parametr.


Rys. Monitor to Tray w akcji ? pokazuje zużycie procesora w procentach

Ciekawą opcją jest Alarm if , dostępną w menu kontekstowym. Powoduje wyświetlanie powiadomień, gdy wybrany parametr przekroczy zadaną wartość (np. gdy zużycie pamięci będzie zbyt duże).