Identyfikacja adresu IP nadawcy w kliencie pocztowym

Adres IP to unikalny numer przypisany każdemu komputerowi podłączonemu do Internetu czy sieci lokalnej. Są to cztery liczby z zakresu 0-255 oddzielone kropkami. Służy on jako identyfikator komputera i umożliwia namierzenie jego lokalizacji. Możesz łatwo sprawdzić z jakiego adresu IP został wysłany do Ciebie list.
Aby ustalić adres IP komputera, z którego wysłano do Ciebie wiadomość:
  1. Uruchom program do obsługi poczty elektronicznej i kliknij wiadomość, która zawiera niepożądaną treść.
  2. Teraz wciśnij odpowiednie klawisze w zależności od Twojego klienta poczty: Outlook Express – [Ctrl]+[F3]; Mozilla Thunderbird – [Ctrl]+[U]; The Bat! – [F9].
Zwróć uwagę na to, co jest wyświetlane w nagłówku wiadomości – a dokładniej zawartość pola umieszczonego za słowem Received. Tam powinien znajdować się adres IP.


Rys. Adres IP nadawcy w nagłówku wiadomości
  Pokazujemy również, jak odczytać adres IP własnego komputera.