Windows Media Player nie odtwarza płyt CD

Jeśli WMP nie odtwarza zawartości płyt CD (plików audio lub wideo), najpierw sprawdź, czy problem taki występuje także w przypadku innych płyt. Pozwoli to wykluczyć spośród przyczyn problemu możliwość mechanicznego uszkodzenia nośnika bądź ewentualną awarię napędu CD-ROM. Jeśli jednak inne płyty odtwarzane są poprawnie, skorzystaj z naszej porady.
Jeśli problem dotyczy tylko jednej płyty:
  1. W Windows Media Player przejdź do Narzędzia/Opcje.
  2. Przejdź do zakładki Urządzenia, zaznacz napęd, którego używasz do odtwarzania płyt CD i naciśnij Właściwości.
  3. W polu Odtwarzanie zaznacz opcję Użyj korekcji błędów.
  4. Wróć do głównego okna odtwarzacza. Z górnego menu wybierz Widok, a następnie Ulepszenia. W systemie Windows Vista, ścieżka dostępu jest tu następująca Widok/Zaawansowane.
  5. Wybierz Efekty SRS WOW oraz Korektor graficzny. Obie te funkcje ustaw jako Wyłączony.
  6. Spróbuj posłużyć się odtwarzaniem analogowym, a nie cyfrowym. W tym celu przejdź ponownie do Narzędzia/Opcje.
  7. W zakładce Urządzenia otwórz Właściwości dla napędu, którego używasz do odtwarzania płyt CD.
  8. W polu Odtwarzanie wybierz Analogowe.


Rys. Zmiana sposobu odtwarzania w programie Windows Media Player

Zobacz również, jak rozwiązać problemy z odtwarzaniem plików AVI.