Wygodne zaznaczanie wielu katalogów i plików w Windows Vista

Standardowo zaznaczenie wielu elementów w Eksploratorze Windows wymaga wciśnięcia klawisza [Ctrl] lub [Shift] i użycia myszy. W Viście możesz także włączyć wyświetlanie pól wyboru, które pozwolą tylko za pomocą myszy zaznaczyć wiele elementów.
Wykonaj następujące czynności:
  1. W Eksploratorze Windows (uruchomisz go, klikając przycisk Komputer w menu Start) kliknij przycisk Organizuj i wybierz z menu Opcje folderów i wyszukiwania.
  2. W nowym oknie przejdź do zakładki Widok.
  3. Przewiń w dół listę ustawień i odszukaj opcję Użyj pól wyboru do zaznaczania folderów. Kliknij OK.
  4. Teraz najedź myszą na wybrany folder lub plik. Zobaczysz, że po lewej stronie od jego nazwy pojawi się teraz pole wyboru.


Rys. W Viście możesz wygodnie zaznaczać wiele folderów, klikając pola wyboru