Bezprzewodowe połączenie bezpośrednie (Ad Hoc)

Technologia Wi-Fi pozwala na tworzenie połączeń między komputerami. To wygodny sposób na przenoszenie danych czy granie w gry sieciowe, gdy w pobliżu nie ma sieci komputerowej. Jedyne, czego potrzebujesz, to komputery wyposażone w karty sieciowe Wi-Fi. Po krótkiej konfiguracji komputery będą mogły się ze sobą komunikować.
By utworzyć połączenie bez routera Wi-Fi, należy najpierw przygotować jeden komputer, który przejmie jego rolę.  Jeśli używasz Windows XP SP2, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Panel sterowania/Połączenia sieciowe.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Połączenie sieci bezprzewodowej i wybierz z rozwijanego menu Właściwości, przejdź do karty Połączenia bezprzewodowe.
 3. W części Sieci preferowane kliknij Dodaj.


Rys. Konfiguracja bezprzewodowego połączenia. W karcie Skojarzenia w polu Nazwa Sieciowa (SSID) należy wpisać nazwę tworzonej sieci. Na samym dole należy zaznaczyć opcję To jest sieć typu komputer-komputer...”. Powyżej natomiast odhaczyć opcję Otrzymuję klucz automatycznie
 1. Uwierzytelnianie sieciowe powinno być ustawione na Otwarte. A w Szyfrowanie danych ustaw WEP.
 2. W polu klucze sieciowe podaj hasło i potwierdź je w polu poniżej.
 3. W Indeks klucza wartość powinna być równa 1.
 4. Na koniec zapisz zmiany.
Żeby połączyć się z tym komputerem, w drugim komputerze z Windows XP wykonaj poniższe czynności:
 1. Jeśli tylko komputer znajduje się w zasięgu sieci, w zasobniku systemowym powinno pokazać się powiadomienie o nowej sieci.
 2. Kliknij na to powiadomienie. Jeśli się nie pokazuje, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę połączenia bezprzewodowego w zasobniku systemowym.
 3. Kliknij dwukrotnie nazwę sieci, a Windows XP podejmie próbę utworzenia połączenia.
 4. Wprowadź hasło. Dopiero wtedy można kliknąć Połącz.