Jak nie utracić plików podczas formatowania dysku

Po wystąpieniu niektórych awarii Windows XP bądź zainstalowanego w nim oprogramowania, jedynym rozwiązaniem jest formatowanie dysku. Wielu użytkowników wykonuje tę czynność także po to, aby odświeżyć swój komputer. Za każdym razem problem stanowi jednak tworzenie kopii zapasowej zawartości folderu Moje dokumenty. Jeśli swój dysk masz podzielony na partycje, nie musisz tracić na to czasu.
Proponujemy, abyś nie przechowywał dokumentów na partycji systemowej, ale na innej, najlepiej przeznaczonej specjalnie na dokumenty partycji. Gdy zajdzie potrzeba formatowania, Twoje dokumenty pozostaną nienaruszone. Aby to zrobić:
  1. Prawym przyciskiem myszy kliknij folder Moje dokumenty.


  2. Z wyświetlonego menu podręcznego wybierz polecenie Właściwości.


  3. W oknie dialogowym, które się pojawi, wybierz zakładkę Element docelowy.


  4. Kliknij przycisk Znajdź element docelowy i wskaż nową lokalizację dla zawartości folderu Moje dokumenty.


Rys. Nowa lokalizacja Twoich dokumentów