Nagrywanie czynności wykonywanych na ekranie

Na pewno spotkałeś się z różnymi kursami multimedialnymi, które zawierały krótkie filmy instruktażowe z zarejestrowanymi czynnościami wykonywanymi na ekranie. Jeśli sam chcesz przygotować takie filmy, nie musisz wydawać kilkuset dolarów na profesjonalne oprogramowanie. Od teraz możesz przygotowywać własne filmy zupełnie za darmo.
Proponujemy zastosowanie programu CamStudio . Aby nagrać prosty film:  1. Otwórz program CamStudio i w menu Region określ, czy rejestrowany ma być cały ekran, czy tylko wskazany fragment.


  2. Wciśnij [F8], aby rozpocząć nagrywanie. Od tego momentu wszystkie czynności zostaną zarejestrowane w postaci filmu.


  3. Wciśnij [F9], aby zatrzymać rejestrowanie. Pojawi się okno zapisu, w którym wybierz lokalizację i nazwę pliku z filmem.