PoGGadaj z UKE!

GG:853 - to od dzisiaj oficjalny numer GG Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Użytkownicy komunikatora Gadu-Gadu mogą otrzymywać interesujące informacje dotyczące poradnictwa konsumenckiego z zakresu rynku telekomunikacyjnego, jak i pracy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bezpośrednio na swoje GG. Wystarczy napisać wiadomość na nr GG: 853.

Informacje przesyłane są automatycznie, w zależności od wybranej przez użytkownika konkretnej komendy, z dostępnej listy komend dotyczących m.in. składania reklamacji czy polubownego zakończenia sporu w drodze mediacji.

- Chodzi nam o to, by wykorzystywać nowe formy komunikacji z naszymi klientami, więc będziemy chcieli poszerzyć możliwość kontaktu z UKE poprzez inne środki komunikacji - mówi Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wdrożenie Gadu-Gadu jako nowej formy komunikacji poprzedzono wielomiesięcznymi testami. Nr GG wyposażony jest w specjalny system masowej obsługi korespondencji - tzw. bot. Dzięki temu, możliwa jest szybka i sprawna obsługa nadsyłanych wiadomości od internautów.

UKE wspiera m.in. działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w Internecie, reguluje rynek telekomunikacyjny, działa na rzecz ochrony interesów użytkowników telekomunikacyjnych, w tym abonentów telefonii komórkowej.