Kalendarz Google i Microsoft Office Outlook: synchronizowanie kalendarzy

Jeśli korzystasz z Kalendarza Google lub z kalendarza programu Microsoft Outlook, możesz zsynchronizować dane pomiędzy tymi obydwoma narzędziami. Dzięki temu zapobiegniesz utracie zaplanowanych zadań i zawsze będziesz miał dostęp do danych: online za pomocą Kalendarza Google oraz offline w programie Microsoft Outlook.
Program Google Calendar Sync jest kompatybilny z programem Microsoft Office Outlook 2003 oraz 2007. Aby zsynchronizować kalendarze:  1. Pobierz program, zainstaluj go, a następnie uruchom. Instalacja aplikacji nie sprawia problemów.


  2. Podaj Twój login do usług w Google oraz hasło.


  3. Zaznacz jedną z opcji:


  • 2-way (synchronizowanie danych z Microsoft Outlook do Kalendarza Google i odwrotnie).


  • 1-way: Google Calendar to Microsoft Outlook Calendar (pobieranie danych z Kalendarza Google do programu Microsoft Outlook).


  • 1 way: Microsoft Outlook Calendar to Google Calendar (danych z programu Outlook do Kalendarza Google).


  1. Na końcu podaj częstotliwość, z jaką ma następować synchronizacja.

Rys. Konfigurowanie Google Calendar Sync

 

Program pracuje w zasobniku systemowym i w ustalonym czasie synchronizuje dane.