Redukcja efektów wizualnych w Windows Vista

Jeśli nie dysponujesz zbyt szybkim komputerem, o czym możesz się przekonać, sprawdzając indeks wydajności systemu, spróbuj przyspieszyć działanie Windows poprzez wyłączenie kilku efektów graficznych i animacji. Po tej czynności praca z systemem powinna stać się bardziej płynna i komfortowa. Niestety system może stracić nieco na atrakcyjności.
Jeśli nie dysponujesz zbyt szybkim komputerem, o czym możesz się przekonać, sprawdzając indeks wydajności systemu, spróbuj przyspieszyć działanie Windows poprzez wyłączenie kilku efektów graficznych i animacji. Po tej czynności praca z systemem powinna stać się bardziej płynna i komfortowa. Niestety system może stracić nieco na atrakcyjności.

Aby wyłączyć efekty graficzne:  1. W menu Start kliknij Panel sterowania.


  2. Następnie kliknij System i konserwacja, a następnie Informacje wydajności i narzędzia/Dostosuj efekty wizualne.


  3. W nowym oknie kliknij zakładkę Efekty wizualne.


  4. Zaznacz opcję Dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności lub ręcznie wyłącz tylko wybrane efekty.


  5. Na końcu kliknij przycisk OK.

Rys. Dostosowywanie efektów wizualnych