Brak defragmentatora w Windows

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony partycji, wybraniu pozycji Właściwości i przejściu do zakładki Narzędzia w systemach Windows możliwe jest defragmentowanie partycji. Jeśli jednak w systemie Windows Vista zobaczysz przy tym komunikat o treści ?Narzędzie do defragmentacji nie jest zainstalowane w Twoim komputerze? lub przycisk Defragmentuj będzie nieaktywny, dokonaj małej modyfikacji w rejestrze.
Aby uaktywnić Defragmentator dysków:  1. Kliknij Start/Uruchom, wpisz regedit i kliknij OK.


  2. Przejdź do klucza HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\MyComputer\DefragPath.


  3. Ustaw dane wartości domyślnej na C:\Windows\System32\dfrgui.exe, gdzie C: to oznaczenie partycji, na której zainstalowano system Windows.