Gmail: scalanie kontaktów

Przeciętny internauta ma zwykle kilka adresów e-mail, z których korzysta. Może się zatem zdarzyć, że odbierasz wiadomości z różnych adresów e-mail, jednak od tej samej osoby. Gmail umożliwia połączenie kilku kontaktów w jeden, dzięki czemu zapobiegniesz pomyłkom. Warto dodać, że osoby, z którymi prowadzisz korespondencję, są automatycznie zapisywane w Twoich kontaktach.
Aby połączyć kilka kontaktów w jeden:  1. Przejdź do poczty Gmail (http://gmail.com).


  2. Kliknij Kontakty/Wszyskie kontakty.


  3. Zaznacz na liście pozycje, które chcesz scalić.


  4. Kliknij odnośnik o nazwie Scal te kontakty.


  5. Edytuj dane według upodobań i kliknij Zapisz.
 

Wszystkie wybrane adresy e-mail zostaną przypisane do jednego kontaktu.