Poprawienie luk w Windows

Wirusy rozprzestrzeniające się przez Internet wyszukują w systemie niezabezpieczone luki, którymi mogą być otwarte porty. Niewielki i prosty w obsłudze program o nazwie Windows Worms Doors Cleaner pozwoli zamknąć drogę, przez którą przenikają szkodliwe robaki.
Windows Worms Doors Cleaner nie wymaga instalacji. Czerwone symbole sygnalizują otwarte porty, aby je zamknąć należy klikać przyciski Close lub Disable. Następnie, w pojawiających się oknach należy wybrać OK lub Yes. Po przeprowadzeniu tych czynności konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.


 
Rys. Po zablokowaniu newralgicznych portów system stanie się bezpieczniejszy