Adobe Photoshop - wysuwanie elementu na pierwszy plan

Jednym z często stosowanych zabiegów na fotografiach jest wysuwanie wybranego elementu na pierwszy plan. Efekt ten można uzyskać, rozmazując tło znajdujące się poza tym elementem.
Aby wysunąć element na pierwszy plan:  1. Z palety Narzędzia wybierz widniejącą u jej dołu ikonę Edytuj w trybie szybkiej maski lub naciśnij na klawiaturze przycisk [Q].


  2. Następnie z palety Narzędzia wybierz Pędzel. Jeśli korzystałeś wcześniej z innego zestawu pędzli niż Pędzle podstawowe,kliknij wcześniej Wyzeruj pędzle. W tym celu kliknij strzałkę u góry okna programu Photoshop, w menu ponownie kliknij strzałkę, a następnie wybierz Wyzeruj pędzle. Na końcu kliknij OK.


  3. Przy pomocy Pędzla zaznacz tło obrazka pomijając element, którego rozmazywanie ma zostać pominięte. Dla uzyskania dokładnego efektu skorzystaj z lupy i różnej średnicy pędzla.


  4. Po zaznaczeniu całego tła, naciśnij przycisk [Q] lub w palecie Narzędzia kliknij Edytuj w trybie podstawowym.


  5. Zostanie teraz automatycznie zaznaczona część obrazka, która została pominięta przy zaznaczaniu w trybie maski. Wybierz Zaznacz/Odwrotność.


  6. Rozwiń menu Filtr, a następnie kliknij Rozmycie/Inteligentne rozmycie.


  7. Ustaw promień na 10 oraz Rozmycie na 90.


  8. Kliknij przycisk OK. 

Rys. Zaznaczanie tła w trybie maski