Przyspieszanie zapisu na pamięciach przenośnych w Windows Vista

W systemie Windows Vista istnieje możliwość włączenia buforowania zapisu na pamięciach przenośnych. Dzięki temu możliwe jest przyspieszenie zapisu danych na takich urządzeniach. Po uaktywnieniu tej opcji, przed każdym odłączeniem urządzania od komputera zalecane jest skorzystanie z ikony Bezpieczne usuwanie sprzętu widocznej w zasobniku systemowym. Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie uaktywnienie tej opcji jedynie dla dużych dysków flash rzadko odłączanych od portu USB.
Aby włączyć buforowanie zapisu:  1. Podłącz pamięć do portu.


  2. Kliknij menu Start, a następnie Panel sterowania.


  3. Teraz kliknij System i konserwacja/System, a następnie po prawej części okna Menedżer urządzeń.


  4. Rozwiń gałąź Stacje dysków i kliknij prawym przyciskiem myszy na widniejącą tam pamięć przenośną.


  5. W nowym oknie przejdź do zakładki Zasady.


  6. Zaznacz Optymalizacja wydajności i kliknij przycisk OK.
 


Rys. Włączanie buforowania zapisu na pamięci USB