Ochrona przed aplikacjami automatycznie uruchamianymi wraz z Windows

Aplikacje uruchamiające się wraz z systemem oprócz tego, że spowalniają jego start, mogą powodować również zagrożenie. Automatycznie wczytujące się wirusy i programy szpiegujące skutecznie przechwycą poufne dane zgromadzone na dyskach twardych komputera.
Aby się przed tym uchronić, warto zainstalować aplikację Startup Guard. Z jej poziomu szybko dowiesz się, jakie programy uruchamiają się wraz ze startem komputera. Obok każdej pozycji ujrzysz ich ikonę, a klikając na nią zdecydujesz, czy program ma zostać usunięty (Delete startup record), czy zachowany (I approve it, leave as it). Kliknij niebieski odnośnik, aby zobaczyć dokładną lokalizację pliku. Po każdej wykonanej aplikacji naciśnij Save. Pamiętaj o tym, aby nie usuwać wpisów, co do których nie masz całkowitej pewności. Warto dodać, iż aplikacja co jakiś czas wyświetla informacje o wykryciu elementu uruchamiającego się w tle. Poinformuje cię o tym odpowiednim komunikatem i sygnałem dźwiękowym.

 
Rys. Kontrola autostartu z poziomu jednego okna