Zwiększanie priorytetów procesów w Windows Vista

Podczas pracy jednocześnie wielu aplikacji w komputerze, dźwięk odtwarzany przez program multimedialny momentami przerywa się. Jest to najczęściej spowodowane zbyt dużym obciążeniem procesora. Jeśli zależy Ci, aby wybrana aplikacja, np. wspomniany program multimedialny, działała sytuacjach nieprzerwanie i szybko, możesz przydzielić jej pierwszej w dostępie do mocy obliczeniowej procesora.
Aby zwiększyć priorytet aplikacji:  1. Kliknij puste miejsce na pasku zadań prawym przyciskiem myszki i z menu, które zobaczysz wybierz Uruchom Menedżera zadań.


  2. Po otwarciu nowego okna w zakładce Aplikacje, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę programu, którego priorytet chcesz zwiększyć.


  3. Z menu, które Ci się ukaże wybierz Przejdź do procesu.


  4. Kliknij teraz prawym przyciskiem myszy na pozycję, która została zaznaczona i wybierz Ustaw priorytet/Wysoki.Nie zalecane jest ustawianie priorytetu czasu rzeczywistego.


Rys. Zwiększanie priorytetu procesom