Konfiguracja avast! Free Antivirus

Tuż po instalacji i rejestracji programu avast! Free Antivirus warto przeprowadzić jego konfigurację. Chodzi przede wszystkim o ustawienia programu, które bezpośrednio dotyczą jego działania. Dzięki temu avast! Free Antivirus będzie pracował zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
Aby skonfigurować avast! Free Antivirus:  1. Kliknij ikonę programu avast! Free Antivirus w zasobniku systemowym.


  2. Teraz kliknij przycisk Ustawienia widoczny w prawej, górnej części okna programu.


  3. W obszarze Wygląd odznacz niepotrzebne ustawienia: Animacja ikony podczas skanowania oraz Użyj specjalnych efektów graficznych.


  4. W okienku po lewej stronie kliknij Aktualizacje.


  5. W obszarze Mechanizm programu i definicja wirusów zaznacz, Zapytaj, gdy aktualizacja jest dostępna, jeśli chcesz być informowany o dostępności aktualizacji baz wirusów. Gdy chcesz ręcznie aktualizować sygnatury poprzez kliknięcie przycisku, zaznacz Aktualizacja ręczna. Wybierz też odpowiednie dla Ciebie ustawienie aktualizacji programu w obszarze Program.


  6. W obszarze Specjalne zadania skanowania zaznacz Pokaż specjalne zadania skanowania w interfejsie użytkownika programu avast! Free Antivirus. Dzięki temu udostępnione zostaną dodatkowe opcje skanowania.


  7. W okienku po lewej stronie kliknij Wykluczenia. Możesz dodać folder, który ma zostać wykluczony ze skanowania. W tym celu kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż ścieżkę.


  8. Następnie kliknij w okienku po lewej stronie Praca w tle. Jeśli nie chcesz na stałe otrzymywać komunikatów od programu avast dotyczących podjętych akcji zaznacz Praca w tle.


  9. W okienku po lewej stronie kliknij Dźwięki.


  10. By program avast! Free Antivirus nie informował Cię o swoich akcjach dźwiękiem, wyczyść pole wyboru Włącz sygnały dźwiękowe avast. Możesz też wyłączyć sygnały dźwiękowe dla wybranych zdarzeń. 

Rys. Konfiguracja głównych ustawień w programie avast! Free Antivirus

POPULARNE
NAJNOWSZE