Wyłączanie funkcji QoS ograniczającej przepustowość łącza w Windows Vista

Zainstalowany w systemie mechanizm QoS (Quality of Service) może w niektórych sytuacjach zająć trochę przepustowości Twojego łącza internetowego do wykorzystania przez specjalne programy. Istnieje jednak możliwość zmniejszenia dostępnej dla mechanizmu QoS przepustowości do zera.
Aby zmniejszyć limit przepustowości dla QoS:  1. Kliknij menu Start, w pole Rozpocznij wyszukiwanie wpisz gpedit.msc i naciśnij przycisk [Enter].


  2. W nowym oknie przejdź do Konfiguracja komputera/Szablony administracyjne/Siec/Harmonogram pakietów QoS.


  3. Po prawej części okna kliknij dwa razy na Ogranicz rezerwowalną przepustowość


  4. Kliknij Włączone, a następnie w polu Limit przepustowości wpisz 0.


  5. Kliknij OK i zamknij okno Edytor lokalnych zasad grupy. 

Rys. Konfigurowanie zasady Ogranicz rezerwowalną przepustowość