Problem z deinstalacją avast! Free Antivirus

Niekiedy mogą wystąpić problemy przy próbie deinstalacji programu avast! Free Antivirus. Objawiają się one niemożnością usunięcia programu deinstalatorem i komunikatem Podczas odinstalowywania produktu wystąpił błąd. Aby usunąć problem należy skorzystać ze specjalnego narzędzia aswClear udostępnianego przez producenta.
Aby usunąć program avast! Free Antivirus narzędziem aswClear:  1. Pobierz program awsClear ze strony http://files.avast.com/files/eng/aswclear5.exe.


  2. Uruchom system Windows w trybie awaryjnym. W tym celu zrestartuj system. Następnie przy ponownym rozruchu trzymaj na klawiaturze wciśnięty przycisk [F8]. Teraz spośród opcji uruchamiania wybierz Tryb awaryjny. Możesz też zostać poproszony o wybór systemu operacyjnego. Jest to zależne to od ilości oraz wersji zainstalowanych systemów operacyjnych.


  3. Po załadowaniu systemu Windows, uruchom pobrany wcześniej program awsClear.


  4. Jeśli zainstalowałeś avast! Free Antivirus w innym folderze niż domyślny (C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\), wskaż go.


  5. Kliknij przycisk Uninstall.


  6. Uruchom ponownie komputer. 

Rys. Deinstalowanie programu avast! Free Antivirus za pomocą narzędzia Alwil Software Uninstall Utility