Windows 7 - pasek zadań jak w Viście

Jedną z bardziej zauważalnych zmian, które dotknęły pasek zadań w Windows 7 jest sposób wyświetlania przycisków. Domyślnie na pasku zadań pokazywane są duże ikony pozbawione etykiet tekstowych. To rozwiązanie nie trafia do gustu wielu użytkowników. Możesz zmienić ustawienia Windows 7 tak, żeby na pasku zadań zagościły z powrotem podłużne przyciski wraz z nazwami otwartych okien.
Aby zmienić wygląd przycisków:  1. Kliknij pasek zadań prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu kontekstowego wybierz Właściwości.


  2. W sekcji Wygląd paska zadań zaznacz pole wyboru Użyj małych ikon.


  3. Następnie jako ustawienie pola Przyciski paska zadań wybierz Nigdy nie scalaj.


  4. Na zakończenie kliknij OK, by zamknąć okno Właściwości paska zadań i menu Start.