Informacje o sprzęcie bezpośrednio na pulpicie Windows

Za pomocą bezpłatnego narzędzia możesz na bieżąco monitorować stan Twojego sprzętu. Program robi to w ciekawy sposób: wyświetla informacje w formie tapety Pulpitu aktualizowanej co 60 sekund.
Po zainstalowaniu BGEye i jego uruchomieniu, w prawym dolnym rogu ekranu (w tzw. zasobniku systemowy, przy zegarze) zobaczysz ikonę BGEye. Kliknij ją prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Open Options, żeby dostać się do opcji aplikacji, gdzie możesz:  • ustawić maksymalną długość prezentowanych informacji (Limit Text Width),


  • włączyć lub wyłączyć wyświetlanie informacji o CPU (Show CPU),


  • ustawić wyświetlanie wszystkich informacji drukowanymi literami (Capitalize All Text).
 

Zawsze możesz ręcznie odświeżyć informacje BGEye przez kliknięcie prawym klawiszem myszy ikony w zasobniku systemowym i wybranie Refresh.