Wygodniejsze przełączanie pomiędzy zakładkami w Internet Explorerze

Do przełączania się pomiędzy otwartymi zakładkami w programie Internet Explorer możesz użyć kursora bądź też skorzystać ze skrótu klawiaturowego [Ctrl]+[Tab]. Domyślnie w przypadku tego drugiego karty przełączane są kolejno od lewej do prawej. Możesz zmienić sposób przełączania zakładek na inny, który umożliwi otwieranie zakładek w ostatnio używanej kolejności. W praktyce pozwoli to na przełączanie się pomiędzy najczęściej używanymi kartami.
Aby zmienić sposób przełączania zakładek:  1. W programie Internet Explorer kliknij menu Narzędzia, a następnie z wybierz Opcje internetowe.


  2. Kliknij kartę Zaawansowane.


  3. Teraz w obszarze Przeglądanie zaznacz pole wyboru Użyj ostatnio używanej kolejności podczas przełączania kart za pomocą klawiszy Ctrl+Tab.