Rejestrowanie bibliotek DLL w Windows

Jeśli z powodu błędów powodowanych przez bibliotekę DLL zdobyłeś już jej aktualną wersję i skopiowałeś do odpowiedniego katalogu, w pewnych okolicznościach nadal mogą pojawiać się błędy, tak jakby w systemie nadal była stara wersja tej biblioteki. Oznacza to, że Windows nie jest w stanie korzystać z nowej biblioteki, ponieważ nie została ona zarejestrowana w systemie.
Do rejestrowania bibliotek DLL służy program REGSVR32.EXE, z którego wykorzystaniem możesz wprowadzać wpisy dla plików DLL i kontrolek ActiveX. W ten sposób do rejestru zostają wprowadzone nowe klasy, które wskazują na odpowiednie pliki DLL. Dopiero teraz funkcje tej biblioteki mogą być używane w Windows. Wszystkie programy będą odwoływać się do tej klasy, aby wywołać potrzebną funkcję.

 

Może się zdarzyć, że system nie wprowadzi prawidłowo nowych wpisów do rejestru, ewentualnie nowe wpisy zostaną z niego usunięte. Jeśli znasz nazwę biblioteki wymaganej przez aplikację, możesz sam, używając narzędzia REGSVR32.EXE, wprowadzić nowe wpisy do rejestru.

 

W tym celu przejdź do Start/ Uruchom i wpisz regsvr32 /i . W miejsce nazwa pliku wpisz ścieżkę dostępu do pliku oraz jego nazwę. Jeśli nazwa lub ścieżka dostępu zawierają spacje, całość powinna być umieszczona między znakami cudzysłowu, np. ?c:\program files\ common files\dao360.dll?.

 

Dostępne są jeszcze następujące parametry:  • /u ? deinstaluj,


  • /s ? bez wyświetlania komunikatów,


  • /i ? zarejestruj,


  • /? ? wyświetl pomoc.