Konwersja filmów do formatu RMVB

Swoją popularność RMVB (RealMedia Variable Bitrate) zawdzięcza wysokiemu współczynnikowi kompresji. Zapisując film w tym formacie możesz liczyć, że plik wideo będzie ważył o połowę lub nawet jeszcze mniej, niż w przypadku AVI. Tak skompresowany materiał doskonale nadaje się do przesłania przez Internet czy zapisania na mało pojemnej pamięci przenośnej.
Do skonwertowania filmu do RMVB użyj programu Easy RealMedia Producer. Rozpoznawane przez program formaty wejściowe to m.in.: AVI, DAT, MPG, MPEG, MOV, WMA, MPA. Program jest darmowy tylko do zastosowań niekomercyjnych i niestety nie jest już rozwijany od kilku lat. Nie ma jednak problemów z jego pracą, także w systemie Windows 7. Program pobierzesz ze strony http://redcheek.net/erm/, klikając u góry odnośnik, przy którym widnieje oznaczenie full version. Po ściągnięciu, zainstaluj aplikację, co powinno przebiec bez jakichkolwiek komplikacji.

 

Żeby rozpocząć zmianę formatu do RMVB, uruchom Easy RealMedia Producer klikając menu Start/Wszystkie programy/Easy RealMedia Tools/Easy RealMedia ProducerV1.94, a następnie: 1. Kliknij OK, aby nie zmieniać żadnych ustawień w proponowanej konfiguracji programu. Okienko wyświetla się jednorazowo, przy pierwszym uruchomieniu.


 2. Następnie kliknij przycisk Add i wskaż film do przerobienia.


 3. Zaznacz dodaną właśnie do listy pozycję, a następnie kliknij przycisk Settings.


 4. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Use VBR (zmienna przepływność bitów).


 5. Domyślne ustawienia w polach Max Bitrate oraz AvgBitrate są odpowiednie. Jeśli chcesz uzyskać lepszą jakość, możesz zaznaczyć pole Quality i ustawić wartość w tym polu na 100%.


 6. W polu VideoCode wybierz RealVideo 10. Jeśli przy konwertowaniu wystąpią problemy, otwórz ponownie te ustawienia i wybierz inną wersję kodeka.


 7. Pole Audio Code pozwala wpłynąć na jakość ścieżki dźwiękowej. Chcąc otrzymać film o małych rozmiarach, pozostaw domyślne ustawienie. Aby trochę poprawić jakość dźwięku możesz wybrać inną opcję, jak przykładowo 176 Kbps Stereo Stereo Music P8. Zazwyczaj mija się to z celem – chcesz przecież uzyskać film o możliwe najmniejszej wadze.


 8. Możesz dodać tagi charakterystyczne dla plików RM i RMVB, takie jak tytuł filmu czy autor w polach Title, Author w sekcji Clip Info.


 9. W obszarze Filter opcjonalnie można zmienić ustawienia pól Resize (rozdzielczość filmu) oraz Audio Gain (wzmocnienie dźwięku).


 10. Dalej kliknij przycisk RV10/9 Settings (w górnej części okna programu). Zaznacz opcję Use Two Pass (użycie dwóch przebiegów). Znacznie wydłuży to czas konwersji, jednak powinno dać efekt w postaci filmu w lepszej jakości. Kliknij OK, aby zatwierdzić zmiany.


 11. Aby ustalić katalog dla wynikowego filmu, na dole zaznacz Specyfy a filename, a następnie kliknij przycisk Browse. Możesz też zapisać plik w tej samej ścieżce, co plik źródłowy. W tym celu od razu kliknij OK.


 12. Na końcu kliknij przycisk Start, aby rozpocząć zmianę formatu.