Konwersja dokumentu w formacie MS Office do formatu PDF

Jeśli chcesz zapisać dokument programu MS Word (format DOC) w pliku PDF, znajdziesz szereg narzędzi wykonujących to zadanie. Co ważniejsze, wiele z nich jest bezpłatnych.
Najłatwiej takiej konwersji dokonać sza pomocą aplikacji PDFMoto. Program pozwala, m.in. na konwersję plików DOC i XLS do PDF, tworzenie spisów treści i ustawianie stopnia kompresji. Podstawową jego zaletą jest operowanie, na tzw. bibliotekach. Najpierw należy stworzyć bibliotekę (czyli wskazać katalog na dysku, w którym znajdują się dokumenty do przekonwertowania) a następnie wystarczy już tylko kliknąć jeden przycisk, aby przerobić na raz wszystkie dokumenty do formatu PDF.

 

Jedyną wadą programu jest oznaczanie dokumentów PDF informacją, że zostały one stworzone przy użyciu darmowej wersji. Można to jednak usunąć za pomocą programów do edycji PDF, które również omawiamy w tym artykule.

 

Po zainstalowaniu i uruchomieniu PDFMoto należy stworzyć bibliotekę w następujący sposób:  1. Dwukrotnie kliknij ikonę Document Libraries i w nowym oknie Add New.


  2. Teraz kliknij Dalej i wpisz dowolną nazwę biblioteki, np. Dokumenty. Kliknij Dalej.


  3. Kliknij Browse i wskaż katalog z dokumentami, które chcesz przekonwertować. Kliknij Dalej.


  4. Zaznacz Path i kliknj Browse. Wskaż katalog, do którego mają być zapisane pliki PDF i następnie wciśnij Dalej oraz Zakończ. Koniecznie wskaż pusty katalog, ponieważ jego zawartość zostanie wykasowana przed zapisaniem przekonwertowanych plików.
 

W znanym Ci już oknie Document Libraries pojawi się nowa biblioteka. Teraz przekonwertuj znajdujące się w niej dokumenty:

   1. Kliknij prawym klawiszem myszki nazwę biblioteki.


  2. Z menu kontekstowego jakie się pokaże wybierz Build a następnie Build Now i Incremental.


  3. Teraz możesz otworzyć katalog docelowy. Znajdziesz w nim wiele plików tymczasowych (które możesz usunąć) a wśród nich przerobione dokumenty.