Restartowanie systemu Windows bez ponownego uruchamiania komputera

Nieraz coś złego dzieje się, np. ze sposobem w jaki Windows zarządza Twoimi programami. Okna są źle wyświetlane, zminimalizowanej aplikacji nie da się już przywrócić z paska zadań albo przesuwane okienko zostawia po sobie ślady na pulpicie. Wiesz z doświadczenia, że restart komputera pozwoli Ci na usunięcie tych niedogodności, ale nie możesz tego z jakiegoś powodu w tej chwili zrobić.
W takiej sytuacji można spróbować zamknąć i ponownie uruchomić proces explorer.exe, zamiast restartować komputer. Program ten odpowiada za sposób wyświetlania okien. Jest to tzw. menedżer okien, uruchamiany wraz z Windows. Jego zamknięcie i ponowne uruchomienie zazwyczaj pomaga w przywróceniu stabilnego działania systemu, ale może też spowodować jego zawieszenie. Dlatego dokonuj tego tylko po uprzednim zapisaniu postępów w swojej pracy.

 

Aby zrestartować proces explorer.exe w Windows XP:  1. Wciśnij na raz klawisze [CTRL]+[ALT]+[DEL].


  2. Pokaże się okno Menedżera zadań. Kliknij zakładkę Procesy.


  3. Na liście znajdź explorer.exe, kliknij go i następnie wciśnij przycisk Zakończ proces.


  4. Z ekranu monitora zniknie pasek zadań. Jeżeli po chwili nie zostanie on wczytany ponownie (explorer.exe uruchamia się automatycznie w razie jego zamknięcia), wciśnij klawisze [WIN] oraz [R], w okienku wpisz explorer.exe i wciśnij [ENTER].