Wyszukiwanie uszkodzonych sektorów na dysku

Windows jest wyposażony w narzędzie wykrywające błędy na dysku, ale nie jest ono doskonałe. Na szczęście są dostępne bezpłatne narzędzia, którymi można dokładnie zbadać kondycję dysku.
Windows Surface ScannerCHKDSK jest szybkość oraz to, że działa z poziomu Windows i nie wymaga ponownego uruchamiania systemu. to bezpłatna wersja narzędzia pozwalającego przetestować  dyski ATA, SCSI, USB itp. w poszukiwaniu fizycznych uszkodzeń sektorów. Dokładnie skanuje dysk, sektor po sektorze i w przypadku napotkania błędu odczytu poinformuje nas o tym. Jest to narzędzie czysto diagnostyczne i niestety, nie naprawi uszkodzonych sektorów. Jego atutem w stosunku do systemowego skanera

 

Jeśli jednak wykryje wadliwe sektory będziesz musiał naprawić je tym systemowym, uruchamianym z wiersza poleceń: chkdsk C: /F, (gdzie C: to litera napędu, a przełącznik /F nakazuje naprawiać błędy). Jest on jednak bardzo niewygodny, bez własnego interfejsu.

Naciśnij przycisk Mount, aby wyświetlić wszystkie dostępne napędy.  1. Wybierz jeden z nich, ten który chcesz sprawdzić (tylko jeden może być skanowany)


  2. Uruchom skanowanie przyciskiem Scan.
W każdej chwili przyciskiem Exit możesz przerwać i zakończyć analizę dysku.