Kto zarabia najwięcej w Polsce? Wcale nie bankierzy, a górników nie ma nawet w pierwszej piątce

Są w Polsce dwie grupy zawodowe, których średnie zarobki brutto przekraczają 7 tysięcy złotych. Tak przynajmniej wskazują oficjalne dane GUS. Sprawdziliśmy najnowsze dane Urzędu dla wszystkich grup zawodowych w Polsce. W czołówce nie znajdziecie nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, rolników, ani pracowników branży odzieżowej. Są za to inni. Oto dziesięć grup zawodowych, które w Polsce zarabiają najwięcej
Uroczyste obchody Święta Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej odbyły się w poniedziałek na placu Teatralnym w Lublinie
Jednym z punktów programu było wręczenie wyróżnień żołnierzom i pracownikom tej organizacji. Uroczyste obchody Święta Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej odbyły się w poniedziałek na placu Teatralnym w Lublinie Jednym z punktów programu było wręczenie wyróżnień żołnierzom i pracownikom tej organizacji. KAMILA PITUCHA

URZĘDNICY I ŻOŁNIERZE - 5586 PLN

Oficjalna nazwa tej grupy w GUS brzmi: Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. Pracuje w niej około 620 tysięcy osób. W większości można ich zaliczyć do sfery budżetowej. Mamy więc tutaj z pewnością armię i ZUS, a do tego całą masę różnych innych urzędników. Przeciętne wynagrodzenie brutto w tej grupie to 5586,42 PLN (dane na koniec pierwszego kwartału)

Premiera piwa Schops w Browarze Stu Mostów Premiera piwa Schops w Browarze Stu Mostów MIECZYSŁAW MICHALAK

NAPOJE (ALKOHOLOWE I BEZALKOHOLOWE) - 5668 PLN

GUS nie rozdziela napojów na alkoholowe i bezalkoholowe, więc mamy tu pracowników firm robiących zarówno wody mineralne, jak i soki, a do tego zatrudnionych w browarach i gorzelniach. Branża jest dość elitarna, pracuje w niej tylko 22 tysiące osób. Średnia płaca brutto za sierpień tego roku to 5668,15 PLN i jest to o 6,3 procent więcej niż rok temu. Dla porównania: w całym przemyśle płace w sierpniu wzrosły średnio o 4,7 procent

Hasco-Lek we Wrocławiu Hasco-Lek we Wrocławiu Fot. Mat. Hasco-Lek

LEKARSTWA I WYROBY FARMACEUTYCZNE - 5701 PLN

Tylko 23 tysiące osób zatrudnionych głównie w byłych Polfach i w szeregu mniejszych prywatnych firm produkujących leki, a także substancje służące do tego, aby dopiero z nich produkować leki. Średnia płaca w sierpniu wynosiła 5700,73 PLN i była o 4,6 procent wyższa niż rok temu.

PAPIEROSY I WYROBY TYTONIOWE - 5914 PLN

Średnie wynagrodzenie brutto w sierpniu w branży tytoniowej to 5913,90 PLN. To dokładnie o 7 złotych, czyli o 0,1 procent mniej niż rok temu. Przy produkcji tytoniu, papierosów i cygar pracuje w Polsce zaledwie 6 tysięcy osób, zatrudnionych w kilku dużych firmach z kapitałem zagranicznym.

GÓRNICY - 6212 PLN

Chodzi tu o wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego, ale także o firmy produkujące ropę i gaz ziemny, a także rudy metali, kamień, piasek i glinę. Obok pracowników kopalń węgla zaliczamy tu też pracowników na przykład KGHM. Sami górnicy węgla kamiennego i brunatnego wyodrębnieni w osobną podgrupę mają średnią pensję na poziomie 6140 PLN. Wynagrodzenia górników były w sierpniu o 3 procent większe niż rok temu. W branży pracuje 138 tysięcy ludzi, w tym 87 tysięcy w górnictwie węgla.

PRAWNICY I KSIĘGOWI - 6272 PLN

Pełna nazwa tej grupy to: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. GUS obok prawników i księgowych zalicza do niej także wszelkiego rodzaju firmy doradcze, branżę reklamową, tłumaczy, projektantów, fotografów, a nawet weterynarzy. Nie pytajcie nas dlaczego akurat tak. W związku z tym, że grupa jest tak szeroka, obejmuje aż 257 tysięcy osób. Przeciętne wynagrodzenie w tej grupie na koniec pierwszego kwartału wynosiło 6271,75 PLN.

PRĄD I GAZ - 6536 PLN

120 tysięcy pracowników w branży i każdy z nich dostaje co miesiąc ponad 6 i pół tysiąca brutto. Oczywiście w praktyce może być tak, że żaden z nich tyle nie zarabia, bo niektórzy dostają więcej, a inni mniej. To tylko średnia. Ale ta średnia jest wyższa niż średnie w większości innych branż. Mamy tu przede wszystkim pracowników PGE, Energi, Enei, Tauronu, ZE PAK, PSE, a także PGNiG. To branża silnie uzwiązkowiona, w dużej części kontrolowana przez państwo, nic więc dziwnego, że zarobki są stosunkowo wysokie. W sierpniu były o 2,6 procent wyższe niż rok temu.

KOKS I PALIWA - 6885 PLN

Średnie wynagrodzenie pracowników Orlenu, Lotosu (produkty rafinacji ropy naftowej) i  Jastrzębskiej Spółki Węglowej (produkcja koksu) było w sierpniu 2016 wyższe niż rok wcześniej o 3,6 procent i wyniosło 6885,09 PLN. W segmencie tym pracuje tylko 14 tysięcy osób. Zarówno JSW, jak i Lotos oraz Orlen są kontrolowane przez Skarb Państwa.

BANKI I UBEZPIECZENIA - 7330 PLN

Dziwne, że nie na pierwszym, prawda? W bankach, firmach ubezpieczeniowych, w pośrednictwie finansowym, w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych pod koniec pierwszego kwartału pracowało aż 244 tysięcy osób. Największe i najważniejsze firmy w tej grupie to PKO BP, Pekao SA, BZ WBK i PZU.

Prace przy projekcie Synappsys w Pesie Prace przy projekcie Synappsys w Pesie ARKADIUSZ WOJTASIEWICZ

INFORMATYCY I MEDIA - 7429 PLN

GUS do tej grupy zalicza obok informatyków firmy wydawnicze, producentów filmów, nagrań i programów telewizyjnych, nadawców RTV, a także całą telekomunikację, czyli między innymi operatorów telefonii komórkowej. Wszystko to są dobrze zarabiające biznesy, tak więc także średnie wynagrodzenie w tych branżach jest najwyższe. Największe firmy: Cyfrowy Polsat, Orange, Asseco Poland, Polkomtel, T-Mobile Polska