Oto największe banki w Polsce. Lider mógł być tylko jeden. Dalej robi się ciekawie

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec marca br. aktywa sektora bankowego w Polsce sięgnęły 1,73 biliona złotych. W ciągu ostatniego roku większość banków zanotowało wzrost aktywów, a w przypadku jednego z nich wyniósł on aż 44 proc. W zestawieniu 10 największych banków znalazła się tylko jedna instytucja, która nie jest notowana na warszawskiej GPW.
Oddział Raiffeisen Polbank Oddział Raiffeisen Polbank Fot. Waldemar Gorlewski / Agencja Gazeta

Największe banki w Polsce - Miejsce 10. Raiffeisen Polbank

Aktywa*: 50,6 mld zł (+4,36 proc. r/r/)

Liczba ROR**: 641 199

Zestawienie otwiera Raiffeisen Polbank, czyli jedyny bank w tym gronie, który wciąż nie jest notowany na warszawskiej GPW. Aktywa banku na koniec I kwartału 2017 r. wyniosły 50,6 mld zł i były o 5,1 proc. mniejsze niż na koniec IV kwartału 2016 r., ale w ujęciu rocznym wzrosły o 4,36 proc.

Raiffeisen działa na polskim rynku od 1991 r., a jego wyłącznym akcjonariuszem jest austriacki Raiffeisen Bank International AG. W 2012 roku Raiffeisen przejął 100 proc. udziałów banku Polbank EFG. W wyniku fuzji od stycznia 2013 roku bank występuje pod nazwą "Raiffeisen Polbank".

12 kwietnia br. prospekt emisyjny akcji Raiffeisen Polbanku został złożony do KNF. 6 czerwca postępowanie w nad zatwierdzeniem prospektu zostało jednak zawieszone na prośbę austriackiego właściciela banku. To stawia pod znakiem zapytania debiut giełdowy banku w pierwszej połowie tego roku, do czego Austriacy wcześniej się zobowiązali. KNF już kilkakrotnie wydłużał termin wprowadzenia banku na GPW.

*Aktywa na koniec I kwartału 2017; Źródło: sprawozdania finansowe banków; PRNews.pl

**Liczba rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych na koniec I kwartału 2017; Źródło: PRNews.pl)

Największe banki w Polsce - Miejsce 9. Alior Bank

Aktywa: 60,36 mld zł (+44 proc. r/r/)

Liczba ROR: 1 946 721

Alior Bank zanotował zdecydowanie najbardziej imponujący, bo wynoszący aż 44 proc. rok do roku, wzrost poziomu aktywów do 60,36 mld zł. To oczywiście efekt fuzji z Bankiem BPH, którą rozpoczęto pod koniec ubiegłego roku. Co ciekawe, w ujęciu kwartalnym Alior Bank zanotował niewielki 1,4 proc. spadek sumy bilansowej, co było efektem pozbycia się prawie 1 miliarda złotych aktywów.

Alior Bank rozpoczął działalność w Polsce w 2008 roku, a w grudniu 2012 roku zadebiutował na GPW w Warszawie. Największym akcjonariuszem jest obecnie kontrolowany przez Skarb Państwa Powszechny Zakład Ubezpieczeń, który posiada 29 proc. akcji spółki.

Na początku czerwca br. założyciel i prezes banku Wojciech Sobieraj poinformował, że nie będzie ubiegał się o wybór do zarządu na następną kadencję. Informacja o nadchodzącym odejściu Sobieraja z banku, którego sukces zbudował, nie jest zaskoczeniem. Takie spekulacje pojawiały się już od kilku miesięcy, zwłaszcza po zmianach w radzie nadzorczej banku przeprowadzonej na życzenie kontrolowanego przez państwo PZU.

Kobieta opowiada, że chciała złożyć na lokacie ok. 22 tys. zł Kobieta opowiada, że chciała złożyć na lokacie ok. 22 tys. zł Fot. Tomasz Niesłuchowski / Agencja Gazeta

Największe banki w Polsce - Miejsce 8. Getin Noble Bank

Aktywa: 67,71 mld zł (-7 proc. r/r)

Liczba ROR: 966 600

Getin Noble Bank jest jedynym bankiem w zestawieniu, który zanotował spadek poziomu aktywów w ujęciu rocznym. W I kwartale 2016 roku aktywa banku wynosiły 72,73 mld złotych, a na koniec I kwartału br. już "tylko" 67,71 mld zł. Na pocieszenie można dodać, że w ujęciu kwartalnym aktywa wzrosły o 1,24 proc.

Getin Noble Bank powstał w 2010 roku w wyniku fuzji dwóch banków należących do grupy finansowej Getin Holding - Getin Bank SA oraz Noble Bank SA. Głównym akcjonariuszem banku jest polski biznesmen Leszek Czarnecki, który posiada ponad 54 proc. akcji spółki. Czarnecki kieruje również Radą Nadzorczą Banku.

Getin Noble jest jednym z banków, które mają w portfelu najwięcej kredytów we frankach szwajcarskich. We wrześniu ub. r. sąd okręgowy w Warszawie przyjął pozew zbiorowy grupy ok. 300 klientów banku. Skarżą się oni w nim na niedozwolone klauzule w umowach kredytów we frankach szwajcarskich. Spraw między frankowiczami a Getin Noble Bankiem jest jednak oczywiście więcej.

Największe banki w Polsce - Miejsce 7. Bank Millenium

Aktywa: 67,97 mld zł (+4 proc. r/r/)

Liczba ROR: 1 936 729

Na koniec I kwartału Banku Millennium dysponował 67,97 mld zł aktywów i minimalnie wyprzedzał pod tym względem Getin Noble Banku. W ujęciu rocznym aktywa banku wzrosły o 4 proc, ale w ujęciu kwartalnym zanotowały niewielki spadek o 0,62 proc.

Bank działa w Polsce od 1989 roku, ale początkowo funkcjonował pod nazwą Bank Inicjatyw Gospodarczych. W 1997 roku doszło do fuzji BIG z Bankiem Gdańskim, w wyniku której powstał BIG Bank Gdański. Od 2003 roku działa on pod marką Bank Millennium, a jego głównym akcjonariuszem jest Banco Comercial Portugues SA, który posiada 50,10 proc. udziałów w spółce.

Bank Millennium również udzielił wielu kredytów frankowych, na które teraz kredytobiorcy skarżą się w sądach. Jedną z ważniejszych spraw jest ta z wrześniu ub. r., gdy Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął do rozpoznania pozew zbiorowy ponad 450 osób przeciwko Bankowi Millennium. Chodzi o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. To pierwszy w Polsce pozew, w którym frankowicze i złotówkowicze połączyli siły.

Centrala banku BGŻ BNP Paribas Centrala banku BGŻ BNP Paribas fot. materiały prasowe

Największe banki w Polsce - Miejsce 6. Bank BGŻ BNP Paribas

Aktywa: 69,73 mld zł (+10 proc r/r/)

Liczba ROR: 762 825

Jeszcze rok temu BGŻ BNP Paribas znajdował się za plecami Banku Millennium, ale 10 proc. wzrost aktywów do 69,73 mld złotych pozwolił mu awansować w zestawieniu największych banków o jedną pozycję. W ujęciu kwartalnym aktywa banku zanotowały niewielki spadek o 0,93 proc.

BGŻ to jeden z najstarszych banków działających w Polsce, a jego początki należy wiązać z Polskim Bankiem Rolnym, który powstał w 1919 roku. Sam Bank Gospodarki Żywnościowej został założony w 1975 roku, a w 1994 roku przekształcono go w spółkę akcyjną.

Do fuzji BGŻ i BNP Paribas Bank Polska doszło w 2015 roku. Proces łączenia obu banków był następstwem przejęcia kontroli nad Bankiem BGŻ przez grupę kapitałową BNP Paribas we wrześniu 2014. Po połączeniu bank funkcjonuje pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas.

ING Bank ING Bank Wyborcza.biz

Największe banki w Polsce - Miejsce 5. ING Bank Śląski

Aktywa: 115 mld zł (+4 proc. r/r/)

Liczba ROR: 2 738 000

ING Bank Śląski zanotował wzrost aktywów zarówno w ujęciu rocznym (4 proc.), jak również kwartalnym (1,3 proc.). To również pierwszy bank w zestawieniu, którego aktywa przekraczają kwotę 100 mld złotych.

Bank powstał w 1988 r. jako Bank Śląski w wyniku wyodrębnienia z NBP. W 1991 r. został przekształcony w spółkę akcyjną, a trzy lata później zadebiutował na GPW. Od 1996 r. największym akcjonariuszem banku jest holenderska grupa ING. Od 2001 roku Bank Śląski działa pod szyldem ING Bank Śląski.

mBank mBank Fot. Maciej Bednarek/Wyborcza.biz

Największe banki w Polsce - Miejsce 4. mBank

Aktywa: 124,95 (+6 proc. r/r/)

Liczba ROR: 3 259 121

Solidny wzrost zanotował również mBanku, którego suma bilansowa w ciągu ostatniego roku zwiekszyła się o 6 procent do 124,95 mld zł. Co ciekawe, w ujęciu kwartalnym bank zanotował spadek o 2,55 proc.

Bank został założony w 1986 roku jako Bank Rozwoju Eksportu. Od 1992 roku jest notowany na GPW, a od 2000 roku występuje pod nazwą mBank. Obecnie operuje na trzech rynkach - w Polsce, Niemczech i w Czechach, a jego głównym akcjonariuszem jest Commerzbank AG, drugi co do wielkości bank w Niemczech.

mBank był jednym z banków (obok PKO BP, Banku Millennium i Getin Noble Bank), które udzieliły najwięcej kredytów we frankach szwajcarskich. W latach 2002-2014 przyznał ponad 70 tys. kredytów w tej walucie.

Bodaj najgłośniejsza sprawa między mBankiem a frankowiczami toczy się już od 2010 roku. Wówczas grupa 1247 "frankowiczów" wytoczyła bankowi pozew zbiorowy o dowolne wyznaczanie oprocentowania swoich kredytów. W kwietniu 2014 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał prawomocny wyrok uznający stosowane umowach zapisy dotyczące oprocentowania za abuzywne, czyli niedozwolone. mBank wniósł jednak do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną od wyroku, a Sąd Najwyższy ją uznał. Sprawa wróciła do Sądu Apelacyjnego.

Na początku czerwca br. "Bloomberg" poinformował, że mBank jest głównym kandydatem do przejęcia aktywów banku Deutsche Banku Polska, który planuje wycofać się z Polski.

Największe banki w Polsce - Miejsce 3. BZ WBK

Aktywa: 128,56 mld zł (+5 proc. r/r/)

Liczba ROR: 3 150 000

BZ WBK, podobnie jak mBank zanotował solidny roczny wzrost aktywów (o 5 proc.), dzięki czemu utrzymał miejsce na podium największych banków w Polsce. W ujęciu kwartalnym aktywa skurczyły się o 2,18 proc.

Bank Zachodni WBK powstał w 2001 roku w wyniku połączenia Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. W tym samym roku zadebiutował również na GPW w Warszawie.

Największym akcjonariuszem banku jest obecnie hiszpańska grupa Santander, która w 2011 roku kupiła udziały w spółce od irlandzkiego AIB. W 2012 roku doszło do fuzji BZ WBK z Kredyt Bankiem.

Do 2015 roku prezesem BZ WBK był Mateusz Morawiecki, który dziś pełni funkcję wicepremiera i ministra finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości W 2014 roku Morawiecki zapowiedział rebranding nazwy banku na "Santander". Do zmiany nazwy jednak nie doszło, gdyż bank nie skonsultował się w tej sprawie z KNF.

Największe banki w Polsce - Miejsce 2. Bank Pekao

Aktywa: 166,13 mld zł (+6 proc. r/r/)

Liczba ROR: 3 793 302

Bank Pekao to drugi największy bank w Polsce pod względem wartości aktywów. Na koniec I kwartału br. wynosiły one 156,65 mld zł i były o 6 proc. większe niż rok wcześniej. W ujęciu kwartalnym bank zanotował jednak stratę na poziomie 2,84 proc.

Bank Pekao powstał w 1929 roku, a od 1946 roku zajmował się obsługą operacji finansowych prowadzonych przez władze PRL. Po 1989 roku bank rozpoczął realizowanie strategii rozwoju banku uniwersalnego z ofertą bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej. Od 1998 r. jest notowany na GPW.

W latach 1999-2017 bank znajdował się pod kontrolą UniCredit. Na początku czerwca br PZU poinformował, że razem z Polskim Funduszem Rozwoju sfinalizował zakup 32,8 proc. akcji Pekao SA od włoskiego banku. Po tej transakcji, polscy inwestorzy będą mieć ponad 50 proc. udziału w aktywach sektora bankowego.

Nowa siedziba PKO BP w biurowcu Brama Portowa II Nowa siedziba PKO BP w biurowcu Brama Portowa II ŁUKASZ WĄDOŁOWSKI

Największe banki w Polsce - Miejsce 1. PKO BP

Aktywa: 273,74 mld zł (+4 proc. r/r/)

Liczba ROR: 6 910 000

Bank PKO BP pozostaje niekwestionowanym liderem sektora bankowego pod względem wartości aktywów. Na koniec I kwartału 2017 r. wynosiły one 273,74 mld zł i były o 6 proc. większe niż rok wcześniej. PKO BP jest również jednym z niewielu banków w zestawieniu, które odnotowały kwartalny wzrost wartości aktywów.

Bank powstał w 1948 roku jako Powszechna Kasa Oszczędności. W latach 1975-1987 oddziały PKO działały w strukturach Narodowego Banku Polskiego, a 1 listopada 1987 roku PKO stał się ponownie samodzielnym bankiem, zmieniając nazwę na Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy.

Od 2004 roku PKO BP jest notowany na GPW w Warszawie. Bank zajmuje 900. miejsce na liście Forbes Global 2000, która obejmuje największe przedsiębiorstwa na świecie.