Szukasz pracy? Zobacz, gdzie w Polsce jest najwięcej wakatów i jakie grupy zawodowe są najbardziej rozchwytywane

Stopa bezrobocia znajduje się na najniższym poziomie od ponad ćwierć wieku. Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w maju br. wynosiła ona 7,5 proc., a eksperci prognozują, że wkrótce będzie jeszcze niższa.

W związku z tym przybywa branż, w których zapotrzebowanie na pracowników rośnie. Z raportu "Popyt na pracę w 2016 roku", autorstwa GUS-u, wynika, że w końcu 2016 roku 27,1 tys. firm dysponowało 78 tys. wolnych miejsc pracy.

Gdzie tych wakatów było najwięcej?
Wolne miejsca pracy w Polsce Wolne miejsca pracy w Polsce Infografika - GUS

Wolne miejsca pracy - województwa, sektor, wielkość firmy (w tys.)

Z raportu GUS-u wynika, że najwięcej wolnych miejsc pracy czeka na Polaków w województwie mazowieckim (20,4 tys.), śląskim (10,7 tys.) oraz wielkopolskim (9,9 tys.).

Na drugim końcu skali znajduje się natomiast województwo podlaskie (1,2 tys.), opolskie (2 tys.), a także warmińsko-mazurskie (2,1 tys.) oraz lubuskie (2,1 tys.)

GUS zwraca również uwagę na fakt, ze najwięcej miejsc pracy czeka na nas w sektorze prywatnym (87,2 proc wszystkich wakatów), a także w firmach, które zatrudniają powyżej 49 pracowników (50,6 proc.)

A w jakich grupach zawodowych dostępnych jest najwięcej wakatów? Wybraliśmy 7 najpopularniejszych.

Elektryk Elektryk Fot. Artur Kubasik / Agencja Gazeta

Miejsce 7. Technicy i inny średni personel

Liczba wolnych miejsc pracy: 3,4 tys.

Na koniec 2016 roku na techników oraz innych pracowników średniego personelu czekało 3,4 tys. wolnych miejsc pracy. Ta grupa zawodowa obejmuje m.in. elektryków. geodetów czy laborantów chemicznych.

Największą liczbą ofert pracy dla zawodów technicznych i średniego personelu dysponowało województwo mazowieckie (24,8 proc.), wielkopolskie (24,2 proc.) i dolnośląskie (8,8 proc.), natomiast najskromniejsza oferta wolnych miejsc pracy dla techników wystąpiła w województwie podlaskim (0,7 proc.)

*na koniec IV kwartału 2016 roku

Śmieciarka Śmieciarka ANNA JARECKA

Miejsce 6 . Pracownicy wykonujący proste prace

Liczba wolnych miejsc pracy: 5,8 tys.

Pod koniec 2016 roku 5,8 tys. (7,4 proc.) wakatów oczekiwało na pracowników wykonujących proste prace. Ta grupa zawodowa obejmuje m.in.: sprzątaczki, pomoce domowe, ładowaczy nieczystości oraz robotników wykonujących proste prace w górnictwie, przemyśle, budownictwie czy transporcie.
Praca Praca 123 RF

Miejsce 5. Pracownicy biurowi

Liczba wolnych miejsc pracy: 7,7 tys.

Pod koniec 2016 roku na pracowników biurowych czekało 7,7 tys., czyli 10 proc. ogółu wolnych miejsc pracy.

Pracownicy biurowi stanowili w tym czasie ponad 13,1 proc. zatrudnionych. Pracowali głównie w jednostkach sektora prywatnego (76,1 proc.) oraz w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (50 proc.).

Miejsce 4. Pracownicy usług i sprzedawcy

Liczba wolnych miejsc pracy: 10,4 tys.

Wolne miejsca pracy czekają również na sprzedawców oraz innych pracowników sektora usług. Pod koniec 2016 roku mogli oni liczyć na 10,4 tys. wakatów, czyli 13,3 proc. ogólnej liczby wolnych miejsc pracy.

Według stanu na koniec IV kwartału 2016 roku pracownicy usług i sprzedawcy stanowili 13,5 proc. ogółu pracujących i najczęściej zatrudniani byli w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (44,3 proc.)

Pracodawcy upominają się o wykształconych optyków, techników urządzeń dźwigowych i m.in. mechaników
mechanicznych w szkole zawodowej w Opatowie Pracodawcy upominają się o wykształconych optyków, techników urządzeń dźwigowych i m.in. mechaników mechanicznych w szkole zawodowej w Opatowie Fot. Wojciech Habdas / Agencja Gazeta

Miejsce 3. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Liczba wolnych miejsc pracy: 11,1 tys.

11,1 tys. tj. 14,2 proc., wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla operatorów i monterów maszyn i urządzeń, głównie w jednostkach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym - 4,6 tys., transportem i gospodarką magazynową - 4 tys. a także naprawą samochodów - 0,7 tys. wolnych miejsc pracy.

W końcu IV kwartału 2016 r. największą liczbą ofert pracy dla zawodów operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń dysponowało województwo mazowieckie (16,8 proc.) śląskie (14,7 proc.) i wielkopolskie (13,8 proc.), a najskromniejsza oferta wakatów wystąpiła w województwie świętokrzyskim (0,7 proc.), warmińsko-mazurskim i podkarpackim (po 1,5 proc.).

Miejsce 2. Specjaliści

Liczba wolnych miejsc pracy: 15,9 tys.

Firmy coraz częściej poszukują pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Na koniec 2016 roku na specjalistów oczekiwało 15,9 tys., czyli 20,9 proc wolnych miejsc pracy, głównie w jednostkach działających w zakresie informacji i komunikacji - 3,8 tys., działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej - 2,6 tys. oraz przetwórstwie przemysłowym - 2,1 tys. wakatów.

Pod koniec grudnia 2016 r. liczba  pracujących specjalistów wynosiła 2514,7 tys. osób, tj. 21,4 proc. ogółu pracujących. Specjaliści najczęściej pracowali w jednostkach zatrudniających powyżej 49 osób - 60,3 proc. i w sektorze publicznym - 57,6 proc. Zatrudniani byli głównie w edukacji - 935,3 tys. osób (37,2 proc.), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej - 357,2 tys. osób (14,2 proc.), przetwórstwie przemysłowym - 197,8 tys. osób (7,9 proc.), a także działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej - 189 tys. osób (7,5 proc.)

Budowa szczecińskiej spalarni odpadów Budowa szczecińskiej spalarni odpadów CEZARY ASZKIEŁOWICZ

Miejsce 1. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Liczba wolnych miejsc pracy: 17,1 tys. wakatów

Na koniec grudnia 2016 r. najliczniejsza oferta dotyczyła robotników przemysłowych i rzemieślników. Dla tej grupy zawodowej przeznaczonych było 17,1 tys., (21,9 proc.) wolnych miejsc pracy, najwięcej w podmiotach prowadzących działalność z zakresu przetwórstwa przemysłowego - 9,5 tys., budownictwa - 3,7 tys., handlu; napraw pojazdów samochodowych - 2 tys. wolnych miejsc pracy.

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy stanowili pod koniec ub. roku 14,9 proc. ogółu pracujących - 1748,9 tys., w tym najliczniejszą grupą byli robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń (606,6 tys., tj. 34,7 proc. tej grupy zawodowej). Robotników przemysłowych i rzemieślników zatrudniały najczęściej firmy o liczbie pracujących powyżej 49 osób - 54 proc. oraz sektor prywatny - 92,2 proc., najczęściej prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego - 1009,0 tys. osób (57,7 proc.), budownictwa - 319,9 tys. osób (18,3 proc.) i handlu; naprawy pojazdów samochodowych - 155,6 tys. osób (8,9 proc.).