Wcześniejsze emerytury, dodatki do pensji i brak składek ZUS. Oto najbardziej uprzywilejowane grupy zawodowe w Polsce

Wcześniejsze emerytury, dodatki do pensji niezależne od wyników pracy, deputaty węglowe, indywidualne zasady podatkowe, roczne, w pełni płatne urlopy czy brak konieczności płacenia składek ZUS - to tylko niektóre przywileje, którymi cieszą się przedstawiciele tych grup zawodowych. Komu i czego możemy pozazdrościć?
Lekcja w gimnazjum w Zielonej Górze Lekcja w gimnazjum w Zielonej Górze SEBASTIAN RZEPIEL/ Agencja Wyborcza.pl

Nauczyciele

Nauczyciele zatrudniani są na podstawie Karty Nauczyciela, która określa m.in. należne im dodatki i sztywną ścieżkę awansu zawodowego. 

Większość zazdrości nauczycielom trzynastej pensji i dodatku za wysługę lat. Poza tym nauczyciele, jeżeli spełniają warunki, mogą skorzystać z dodatków finansowych, których jest w sumie kilkanaście. Jednym z nim jest dodatek wiejski w wysokości 10 proc. pensji. Przysługuje on osobom pracującym na wsi lub w miejscowościach, w których liczba mieszkańców nie przekracza 5 tys. Dostaje go około jednej trzeciej nauczycieli.

Otrzymują równiez nagrodę jubileuszową, która po 20 latach pracy wynosi 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia, po 25 latach - 100 proc. Po 30 latach - 150 proc., a po 40 latach - 250 proc.

Dodatkowo mają więcej dni wolnych niż pozostałe grupy zawodowe. Ale to nie wszystko. Po siedmiu latach pracy przysługuje im nawet roczny urlop dla poratowania zdrowia, który jest w 100 proc. płatny. W ciągu całej kariery zawodowej nauczyciel może z niego skorzystać trzy razy.

Zarobki:

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym, posiadającego tytuł zawodowy magistra wyniesie:
- dla nauczyciela stażysty - 2294 zł brutto (bez dodatków)
- dla nauczyciela kontraktowego: 2361 zł zł brutto (bez dodatków)
- dla nauczyciela mianowanego: 2681 zł zł brutto (bez dodatków)
- dla nauczyciela dyplomowanego: 3149 zł zł brutto (bez dodatków)

Posłowie i senatorowie

Posłowie i senatorowie dostają co miesiąc ryczałt na prowadzenie swoich biur. Pokrywają z niego wydatki m.in. na zatrudnienie pracowników, czynsz, koszty telefonów i benzyny w swoich prywatnych samochodach wykorzystywanych do celów służbowych. Od stycznia tego roku kwota wynosi 14,2 tys. zł.

Politycy mogą korzystać z niskooprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe. Nawet byli posłowie mogą liczyć na bezzwrotną zapomogę, jeśli znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub w przypadkach losowych. Podróżują za darmo transportem publicznymna terenie kraju. Podczas pobytu w Warszawie nie muszą płacić za noclegi - przysługuje im zakwaterowanie w hotelu poselskim. Jeśli nie ma tam miejsc, koszty kwatery prywatnej pokrywa Kancelaria Sejmu.

Przysługuje im również paszport dyplomatyczny oraz immunitet, dzięki któremu nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej lub aresztowani bez zgody Sejmu.

Po ukończeniu 67. roku życia mogą przejść w stan spoczynku, zachowując prawo do 75 proc. wynagrodzenia. 

Zarobki:

Wysokość uposażenia poselskiego wynosi obecnie 9892 zł brutto (6958 zł netto). Wszystkim posłom przysługuje dieta parlamentarna, w wysokości 25 proc. miesięcznego uposażenia poselskiego (2473 zł brutto).

Pole. Zdjęcie ilustracyjne Pole. Zdjęcie ilustracyjne Fot. Jakub Orzechowski / Agencja

Rolnicy

Rolnicy zamiast składek na ZUS płacą niższe składki KRUS. Dodatkowo nie są objęci powszechnym systemem podatkowym. Zamiast tego raz na kwartał uiszczają podatek rolny, który nie jest zależny od dochodów, a uprawianej powierzchni. Kwotę przelicznika ustala GUS. W 2017 r. wynosi on 131,1 zł od 1 hektara przeliczeniowego.

Rolnicy mogą również korzystać z bogatego pakietu dopłat na rozwój gospodarstw, zakup ziemi, sprzętów itd. Przysługuje im również zwrot akcyzy za paliwo. W bieżącym roku limit wynosi 86 złotych na każdy 1 ha użytków rolnych.

Zarobki:

Rocznie 27,5 tys. zł - tyle według GUS - Rocznika statystycznego rolnictwa 2016 wynoszą nominalne dochody do dyspozycji brutto w gosp. domowych.

Policja
Policja OLAF NOWICKI

Policjanci

Mundurowi są najmłodszymi emerytami w Polsce. Odchodząc z pracy po 25 latach mają średnio 47-48 lat. Ich przeciętna emerytura wynosi 3546 zł brutto.

Przysługują im zniżki na bilety kolejowe, prawo do mieszkania służbowego lub dodatek finansowy w przypadku braku lokali, zwrot kosztów dojazdu do pracy, jeżeli trwa on dłużej niż dwie godziny.

Wynagrodzenie również jest atrakcyjne, bo składa się z kilku składników: wynagrodzenia zasadniczego, które zależy od grupy zaszeregowania, dodatku stażowego, a także dodatków służbowego/funkcyjnego i za stopień. Policjant dostaje ponadto mundurówkę, nagrodę roczną - tzw. trzynastkę, a także świadczenia w ramach systemu socjalnego.

Kopalnia Kopalnia Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Górnicy

Obowiązuje ich osobna ustawa emerytalna, na mocy której opłacane składki nie mają wpływu na wysokość świadczenia. Do górniczej emerytury dopłaca państwo, dlatego mają najwyższe świadczenie ze wszystkich pracujących - ok. 4 tys. zł brutto.

Obecnie górnicy pracujący pod ziemią mogą przechodzić na emeryturę już po 25 latach.

Ponadto za każdy zjazd pod ziemię otrzymują 11 zł, otrzymują posiłki regeneracyjne, dofinansowanie dojazdów do pracy, dodatki za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych, pieniężne nagrody jubileuszowe, bony świąteczne. Wypłacana jest również nagroda z okazji Dnia Górnika, trzynasta a nawet i czternasta pensja, 

Wypłacane są również nagrody z okazji Dnia Górnika zależne od dochodów, ekwiwalenty barbórkowe równe 5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, 14. pensje, których podstawą jest indywidualne wynagrodzenie miesięczne.

Zarobki:

Według GUS pod koniec zeszłego roku średnia górnicza pensja wynosiła 6838 zł brutto.

Kolejarze

Kolejarzom - również tym na emerytzurze i rencie - przysługuje deputat węglowy.

Dodatkowo, w zależności od spółki w której są zatrudnieni, mogą korzystać nawet z 99 proc. ulgi na bilety kolejowe. Rodziny kolejarzy również kupują bilety taniej.

Mają też dodatki do pensji, wśród nich dodatek za staż pracy czy samodzielne prowadzenie pociągów. Z obchodami Dnia Kolejarza wiąże się wpłata premii w wysokości kilkuset złotych.

Otrzymują nagrody jubileuszowe. Pierwsza - w wysokości miesięcznej pensji - przysługuje po 15 latach pracy. Po 45 latach pracy jest to jej siedmiokrotność.

Zarobki:

Według firmy badawczej Sedlak&Sedlak miesięczne wynagrodzenie na stanowisku maszynisty wynosi 5 tys. zł brutto.

W sądzie W sądzie Fot. Agnieszka Sadowska/ Agencja Wyborcza.pl

Sędziowie i prokuratorzy

Sędziowie nie przechodzą na emeryturę, tylko w tzw. stan spoczynku, zachowując tym samym prawo do 75 proc. ostatniego wynagrodzenia. Jeżeli zachorują lub z obiektywnych przyczyn nie mogą wykonywać zawodu, również przechodzą w stan spoczynku. Ich świadczenia nie mają wiele wspólnego ze składkami, ponieważ ich nie płacą! Ten obowiązek w całości wzięło na siebie państwo.

Sędziów i prokuratorów chroni immunitet, ale nie na drodze. Za wykroczenia odpowiadają tylko przed sądem dyscyplinarnym.

Otrzymują nagrody jubileuszowe oraz 13. pensje, dodatki stażowe, dodatkowe dni wolne, ulgi na przejazdy transportem publicznym. 

Zarobki:

Wynagrodzenie zasadnicze sędziego wynosi od dwóch do trzech przeciętnych pensji. Czyli waha się w granicach 8-12 tys. zł plus dodatki.

Więcej o: