Miliony złotych odszkodowań dla zwolnionych pracowników skarbówki? Nieplanowane koszty wielkiej reformy

Wygląda na to, że słono zapłacimy za zeszłoroczną reformę skarbówki. Zwolnieni pracownicy wygrywają w sądach. Odszkodowania dla nich pójdą w dziesiątki milionów złotych.
Izba Administracji Skarbowej Izba Administracji Skarbowej IAS w Rzeszowie

Gdzie reformują, tam są ofiary?

Od wejścia w życie wielkiej reformy administracji skarbowej minął rok. Z początkiem marca 2017 r. zaczęła działać Krajowa Administracja Skarbowa. Scaliła w jedno urzędy skarbowe, kontrolę skarbową, służbę celną.

W zamyśle rządu miało to ułatwić obsługę i kontrolę podatników. Poprawić skuteczność tych kontroli. I przyczynić się do poprawy ściągalności podatków oraz lepszej walki z przestępcami gospodarczymi.

Eksperci podatkowi ostrzegali jednak, że KAS może też oznaczać koniec spokojnego snu dla uczciwych podatników. Mówili, że nowa skarbówka dostała masę nowych uprawnień, że będzie mogła kontrolować podatników zawsze i wszędzie. - W relacjach fiskus-podatnik reforma cofa nas o lata. Opowieści o administracji skarbowej przyjaznej dla przedsiębiorców, o tworzeniu sprzyjającego klimatu dla prowadzenia firm, czas odłożyć między bajki - przekonywali.

Szybko okazało się, że reforma będzie groźna także dla... urzędników. Oni czuli to zresztą już wcześniej. Stąd protesty, przede wszystkim celników, na ulicach Warszawy i innych miast.

Wszystko przez to, że z dniem wejścia w życie reformy wszystkie umowy o pracę z urzędnikami straciły moc. Każdy miał dostać nową umowę, ale pojawiły się obawy, że tak się nie stanie. Opozycja mówiła o kolejnym skoku ludzi PiS na państwowe posady. Ostrzegała przed czystkami politycznymi. A w Sejmie przepadała poprawka posłów PO, która miała gwarantować zatrudnienie w KAS wszystkim pracownikom skarbówki i celnikom.

Zgodnie z przepisami urzędnicy dostali nowe oferty pracy. Część z nich była jednak gorsza od poprzednich, część wiązała się z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania (najmocniej dotknęło to celników, którzy dodatkowo tracili status pracowników mundurowych, związane z tym przywileje i niejako zostali przeniesieni "do cywila"). Dla części urzędników nowe umowy były nie do przyjęcia. W tej sytuacji po kilku miesiącach stracili oni pracę w skarbówce.

Sąd (zdjęcie ilustracyjne) Sąd (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Agnieszka Sadowska Agencja Wyborcza.pl

Miliony na odszkodowania i zaległe pensje

Wielu urzędników uznało, że po prostu zostali zwolnieni. Nie odpuścili. Poszli do sądów. I zaczęli wygrywać.

- Odszkodowania będą szły w miliony - mówi nam anonimowo dobrze zorientowany w sprawie pracownik KAS. - Tym, którym nie dali powołania, mają zapłacić zaległe wynagrodzenie. Łatwo policzyć, ile to będzie kosztowało jak każdego trzeba przywrócić. Inna sprawa to odszkodowanie. Duża część pokrzywdzonych pracowników o nie wystąpi - twierdzi nasz informator.

Szacuje, że sprawa dotyczy mniej więcej 2500 osób. A odszkodowania i zaległe pensje dla nich sięgną 100-150 mln zł.

Na forum pracowników KAS Skarbowcy.pl znaleźliśmy taki głos: "Pożegnałam się z KAS jako pracownik cywilny. Na podstawie wyroku sądu, KAS ma mi dopłacić do wypłaconej odprawy ok. 12000 zł i dodatkowo ma zapłacić odszkodowanie w kwocie ok. 22000 za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę".

Sejm Sejm Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Opozycja ma projekt ustawy

Grupa posłów PO złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Czytamy w nim, że "Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej oraz dyrektor Krajowej Szkoły Skarbowości składa odpowiednio pracownikom lub funkcjonariuszom, którzy nie otrzymali propozycji zatrudnienia albo pełnienia służby (.), w terminie do 31 maja 2018 r., pisemną propozycję określająca nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby". Podobnie postępuje dyrektor generalny Ministerstwa Finansów, w stosunku do pracowników, którzy tu na początku reformy stracili pracę.

Ciekawy jest też następny przepis: "Nowe warunki pracy albo pełnienia służby (.) uwzględniają posiadane kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub służby, a także miejsce zamieszkania".

Ważne jest też to, że osobom, które przyjmą propozycje zatrudnienia albo pełnienia służby "do okresu pracy albo służby wlicza się w całości czas pozostawiania poza służbą albo pracą". Czyli cały ten okres, przez który nie pracowały w skarbówce po tym, jak nie zostały zatrudnione na nowych warunkach. Nowe przepisy nie obejmą jedynie osób, które pracowały lub współpracowały z organami bezpieczeństwa w okresie PRL.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że "wprowadzona z dniem 1 marca 2017 r. ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej przyniosła wiele negatywnych skutków zarówno samym podatnikom (w tym przede wszystkim przedsiębiorcom), jak i pracownikom oraz funkcjonariuszom organów podatkowych. Wadliwość uchwalonych przepisów prawa oraz błędne ich stosowanie, przede wszystkim przez dyrektorów izb administracji skarbowej, wielokrotnie przyczyniło się do negatywnych skutków społecznych, ale również naraża budżet państwa na wypłaty wielomilionowych odszkodowań". Autorzy projektu przekonują, że jego uchwalenie pozwoli na wyeliminowanie najpoważniejszych wad w przepisach, na których oparta jest reforma.

Projektowana ustawa nie uratuje budżetu przed wypłatą odszkodowań i zaległych pensji. Powstrzymuje jednak narastanie kwot ewentualnych roszczeń pracowniczych. I ogranicza związane z nimi ewentualne wypłaty z budżetu państwa.

Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie z końcem kwietnia 2018 r. Na razie nie wiadomo jednak czy i kiedy trafi ona pod obrady Sejmu.

Więcej o: